Studiegids

nl en

Sociolinguistiek van het Spaans in Latijns-Amerika (TK3)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Verschillende sociolinguistieke onderwerpen komen aan bod, vooral gericht op de situatie in LA. Speciale aandacht wordt gegeven aan begrippen zoals variatie, taal contact en taal attitudes. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf vanuit een taalkundige standpunt

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Spaans dat gesproken wordt in Latijns-Amerika

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast voor de cursus : 140 uur

  • Uren die aan het volgen van college worden besteed ( 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur)

  • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 75

  • Tijd voor het voorbereiding van een presentatie: 37

Toetsing

Wekelijkse assignments (40%)
Schriftelijk Project (30%)
Presentatie (30%)

Herkansing: paper 60%, opdrachten 40%

Blackboard

Algemene informatie en wekelijkse handouts zullen via Blackboard
worden aangeboden.

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. P. González

Opmerkingen

Niet van toepassing