Studiegids

nl en

Spaans Module 2

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is alleen voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica speelt hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding:

  • luisteren A2+

  • lezen A2+

  • spreken A2

  • schrijven A2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
3× 2 uur per week

Studielast

Total course load: 140 hs.
-Amount of contact hours: 36hs
-Homework time: 72hs (2hs per class)
-Assessments preparation time: 32hs (8hs per assessment)

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 40%

  • mondeling tentamen: 30%

  • 2 schriftelijke opdrachten (15% per opdracht)

U kunt alleen de eindexamens herkansen (schriftelijk en/of mondeling (40 en/of 30%)

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma
Blackboard
h3. Literatuur

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Let op: Studenten die op basis van de inschalinstoets (september) hoger worden geplaatst dan Spaans Module 1, hoeven het boek Rapido, Rápido niet aan te schaffen. Zij zullen het genoemde boek niet gebruiken (ook niet in verdere modulen). Studenten die als beginners in Module 1 worden geplaatst wel, die moeten wel met Rápido werken.

Alle studenten moeten Gramatica Básica aanschaffen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Registration Studeren à la carte and Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. Dr. G. Inzaurralde (1e blok)
Mw. P. González (3e blok)

Opmerkingen

Niet van toepassing