Studiegids

nl en

Fonologie en Morfologie van het Spaans (TK1)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Het college behandelt taalkundige basisbegrippen van het Spaans van Spanje en Spaans Amerika op het gebied van fonologie en morfologie. Tijdens werkcolleges worden korte taalkundige analyses gemaakt op basis van een beperkt corpus; deze analyses dienen meestal als illustratie van de tijdens hoorcollege behandelde stof.

Leerdoelen

Het leren toepassen van fonologische, fonetische en morfologische basisbegrippen bij elementaire taalkundige analyse van het Spaans.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed : 28 uur

  • zelfstudie en voorbereiding: 112 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens, elk 50% van het eindcijfer.
Herkansing: de herkansing bestaat uit twee delen. De studenten kunnen het niet gehaalde schriftelijke tentamen herkansen. Elk deel is 50% van het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Hualde et al (2010) Introducción a la Lingüística Hispánica. Cambridge University Press

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. P. Gonzalez

Remarks

Niet van toepassing