Studiegids

nl en

Het beeld van de ander

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In dit vak wordt kritisch gekeken naar Latijns Amerikaanse beelden en opvattingen die ontstaan zijn in de zoektocht naar de eigen identiteit. We beginnen met het analyseren van Europese reisverslagen om te kijken hoe daarin een beeld van Amerika wordt gecreëerd, ook zullen we zien hoe die beelden terugkomen in de hedendaagse berichtgeving over het continent. Vervolgens bestuderen wij Latijns–Amerikaanse literatuur (in het Spaans en Portugees) die door beelden een dialoog aangaat met die eeuwenoude stereotypen. Identificatie, verwerping, parodie zijn enkele van de strategieën die Latijns-Amerikaanse kunst gebruikt om vragen te stellen over de Ander en het Zelf.

Leerdoelen

  • Oefeningen in schrijven van (letterkundige) analyses in de vorm van korte opdrachten.

  • Kritisch leren lezen en denken.

  • Elementaire leesstrategieën en basisbegrippen uit de literatuurwetenschap toepassen op Latijns-Amerikaanse teksten in het Spaans en Portugees.

  • Basisbegrippen toepassen op Latijns-Amerikaanse literatuur en orale tradities rond het thema interculturaliteit.

Rooster

Collegerooster (tweede semester eerste jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (1uur)

  • Werkcollege (1uur)

  • Zelfstudie

Studielast

Voor een vak van 5 EC is het 140 uur.
Uren die aan het volgen van colleges worden besteed: 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen: 40%

  • Schriftelijk eindtentamen: 40%

  • Schriftelijke opdrachten (2): 20%

Herkansing gaat over de gehele stof: blok 1 en blok 2.
Het cijfer van de herkansing vervangt alle vorige cijfers en wordt beschouwd als het eindcijfer voor de vak.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Blackboard geeft informatie over het vak en de literatuur.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A. Churampi tel: 071-527 2064.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen 4 werkcolleges missen.
Studenten die meer dan 4 werkolleges missen krijgen een onvoldoende als eindcijfer voor de schriftelijke opdrachten.