Studiegids

nl en

Antropologie en sociologie van Sub-Sahara Afrika

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is open voor studenten ingeschreven voor de Bachelor, de Minor en de Pre-master CA-OS en voor de contract-studenten. Bij uitzondering kunnen ook studenten van antropologie-opleidingen van andere universiteiten deelnemen aan deze cursus.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

De cursus bestaat uit wekelijkse, thematische colleges die aansluiten op de literatuur. In het programma staan drie lijnen centraal:

 • een kritische reflectie op de concepten waarmee antropologen Afrika hebben bestudeerd;

 • aandacht voor de eigen positionering bij onderzoek naar en in Sub-Sahara Afrika;

 • een kritische reflectie op de ideeën waarmee en de processen waardoor ‘hulp’ en ‘ontwikkeling’ worden geconstrueerd en toegeëigend, zowel theoretisch als in de praktijk.

Leerdoelen

Verdieping van antropologisch/sociologisch inzicht in de geschiedenis en hedendaagse vormen van traditie en moderniteit in Afrika, en de lokale, nationale en globale verbanden waarbinnen zij worden gerealiseerd.

Rooster

Rooster

Woensdagen van 10 februari t/m 11 mei 2016, 10.00 – 13.00 uur, in zaal …, Pieter de la Court gebouw.

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcolleges 12 × 3 uur ( 54 sbu) (10 ochtendcolleges en 2 middagcolleges)

 • excursie 1 × 3 uur (4,5 sbu)

 • wekelijkse schrijfopdrachten totaal 6000 woorden (80 sbu)

 • overige literatuur ten behoeve van opdrachten 840 blz (140 sbu).

Toetsing

 • Wekelijkse schrijfopdrachten voldoende (twee onvoldoendes toegestaan; niet inleveren levert het cijfer 1 op)

 • Wekelijkse deelname aan bijeenkomsten (minimaal 10 van de 12 bijeenkomsten); vaker een bijeenkomst missen, leidt tot aftrek van 0.25 punt op het eindcijfer; afwezigheid bij de excursie leidt tot aftrek van 0.5 punt van het eindcijfer.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en mag worden herkanst indien onvoldoende.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het programma, de syllabus en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Inschrijving

 • Alle deelnemers dienen zich voor de collegereeks van dit vak in te schrijven via Usis. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Inschrijving voor het tentamen (T) is niet nodig omdat dit vak geen classicaal tentamen heeft.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

 • Studenten CA-OS van andere Nederlandse universiteiten: Aanmelding is mogelijk vóór 1 december 2015 via het secretariaat CA-OS, kamer 3A19, tel. 071-5273469, e-mail: secrcaos@fsw.leidenuniv.nl. Plaatsing alleen bij voldoende plaats en op volgorde van aanmelding.

Contact

Dr. Jan Jansen
jansenj@fsw.leidenuniv.nl
telefoon: 071 527 3996

Dr. Sabine Luning
sluning@fsw.leidenuniv.nl
telefoon: 071 527 6614