Studiegids

nl en

Media Worlds

Vak
2015-2016

In 2015-16 this course will be taught in English.

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor, de Minor en de Pre-master CA-OS. Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

Tegenwoordig worden we omringd door een breed scala aan media. Radio, film, televisie, DVD’s, kranten, posters, internet, advertenties, foto’s, smartphones, i-pods, websites, maar ook verschillende kunstvormen, zijn onlosmakelijk verbonden met ons dagelijkse leven. Via Internet worden relaties gesmeed, religieuze bekeringen kunnen tegenwoordig in online chatrooms plaats vinden, en politieke opstanden in de wereld worden via social media op touw gezet en in beeld gebracht. Bovendien wordt de wereld niet langer slechts vorm gegeven door natiestaten en politici, maar ook door transnationale media conglomeraten zoals CNN en Aljazeera, en een transnationale entertainment industrie zoals MTV.

In deze cursus maak je theoretisch en praktisch kennis met de veelheid en breedheid van media en hoe deze, vanuit antropologisch perspectief, bestudeerd en gebruikt kunnen worden. Aan de hand van casestudies, voorbeelden uit de actualiteit, excursies naar musea, films en gastcolleges van media-onderzoekers, zullen verschillende dimensies van media kritisch onder de loep worden genomen. Drie invalshoeken staan daarbij centraal: 1) theoretische perspectieven, 2) de sociale, culturele en politieke werelden die via media tot stand komen, en 3) hoe antropologen media als onderzoeks- en rapportagemiddel gebruiken.

Onderwerpen die in deze module aan bod komen zijn o.a. de verschillende contexten waarbinnen media worden gebruikt en betekenis krijgen, de invloed van media op sociale relaties, de machtswerking van media representaties, media-activisme, migratie & mediacircuits, het gebruik van mobiele telefoons in Afrika, de invloed van internet op geloofsbeleving, kunst en musea, virtuele etnografieën, de antropologische documentaire, en de rol die antropologen in de hedendaagse media kunnen vervullen. Vragen die o.a. aan de orde zullen komen zijn: Wat verstaan we onder media? Hoe wordt media gebruikt? Hoe kijken antropologen naar media? Hoe gebruiken antropologen media zelf? Hoe geven media identiteiten en het alledaagse leven vorm, en welke politieke, sociale en culturele processen komen er tot stand via media?

Leerdoelen

In deze module
1) maak je kennis met verschillende mediavormen en –representaties;
2) oriënteer je je op de belangrijkste ontwikkelingen en theorieën van media-antropologie als sub-discipline, en hoe je deze kunt relateren aan casussen uit de praktijk;
3) verwerf je inzicht in de wijzen waarop media sociale, culturele en politieke processen beïnvloeden in samenlevingen wereldwijd, en hoe media binnen antropologie gebruikt wordt voor onderzoek en rapportage;
4) leer je om kritisch te reflecteren op de alomtegenwoordigheid van media en deze vanuit antropologisch perspectief te benaderen en te analyseren.

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 sbu
13 hoorcolleges = 39 sbu
10 werkcolleges = 20 sbu
2 Responspapers (10 pagina’s) =80 sbu
2 Excursies = 10 sbu
Practica = 5 sbu
Literatuur 756 pagina’s = 126 sbu

Toetsing

 1. Participatie
  Deelname aan groepsdiscussies en aanwezigheid bij minstens 10 van de colleges.
  De excursies zijn verplicht.
  1. Weekopdrachten (50% van het cijfer)
   Aan de hand van de literatuur en de colleges wordt er elke week een opdracht gemaakt. De opdrachten zullen telkens via Blackboard onder assignments bekend worden gemaakt.
  2. Twee responspapers (50% van het cijfer)
   De inhoud van de responspapers en de deadlines zullen tijdens de cursus en op Blackboard bekend worden gemaakt
  3. Herkansingen
   Alleen werkelijk uitgevoerde en op tijd ingeleverde opdrachten kunnen worden herkanst. Maximaal twee opdrachten mogen worden overgedaan. Deadlines voor de herkansingen zullen tijdens de cursus en op Blackboard bekend worden gemaakt.

Bij een onvoldoende zal het hertentamen uit een schriftelijk werkstuk bestaan.

Rooster

Rooster

Studiemateriaal

 • Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod, and Brian Larkin Media Worlds: Anthropology on New Terrain, eds. (Berkeley: University of California Press, 2002). – Additionele literatuur (deze zal via Blackboard bekend worden gemaakt).

Inschrijving

 • Inschrijving voor alle deelnemers geschiedt via Usis voor de collegereeks. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Inschrijving voor het tentamen is niet nodig omdat dit vak geen classicaal tentamen heeft.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Contact

Wordt later bekend gemaakt