Studiegids

nl en

Cultuur en vergelijking

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS, Minor CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor, minor of pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de instituutswebsite: Afzonderlijke cursussen volgen bij CA-OS

Beschrijving

Deze cursus geeft studenten een eerste inleiding in de betekenis, bruikbaarheid en geschiedenis van het begrip “cultuur” zoals dat door antropologen en sociologen wordt gehanteerd, en in de wetenschapsfilosofie die bij de bestudering van cultuur hoort. Die filosofie is vooral een historische filosofie, die benadrukt dat om kwalitatieve sociale wetenschap te bedrijven, men zich bewust moet zijn van de wijze waarop sociaal-wetenschappelijke vraagstukken (en bovenal de opvatting van cultuur) door de tijd heen zijn veranderd, om goed te kunnen beoordelen hoe en waarom we vandaag de dag al of niet spreken van “cultuur”. Daarbij ligt de nadruk op het verschil met het gebruik van het begrip “cultuur” in het alledaagse spraakgebruik (“hoge” en “lage” cultuur; “multiculturalisme”; cultuur en etniciteit) en de manier waarop culturen wel of niet vergeleken kunnen worden.
Het programma bestaat uit drie thema-blokken. In elk blok worden centrale ontwikkelingen in het denken over cultuur besproken. Dit gebeurt dat aan de hand van klassieke cases en etnografische studies. De cursus wordt begeleid door één discussiegroep per blok, onder leiding van een onderwijs-assistent. In deze discussiegroep worden vragen uit de literatuur zodanig besproken dat zij voorbereiden op de tentamenvragen. De literatuur bestaat voornamelijk uit klassieke en toonaangevende teksten die het verloop van een bepaalde historische ontwikkeling laten zien.
De leerstof wordt getoetst door middel van meerdere multiple-choice tentamens en essayvragen.

Leerdoelen

 • Kennis van de voornaamste benaderingen van cultuur in de geschiedenis van de antropologie;

 • Kritisch inzicht in de redenen waarom oudere opvattingen van cultuur, die nog steeds in het alledaagse spraakgebruik opgang doen, niet valide zijn;

 • Basis-inzicht in de fundamenten van een historiserende wetenschapstheorie voor sociale wetenschappen;

 • Vaardigheid in het aan elkaar relateren van argumenten uit verschillende wetenschappelijke bronnen;

 • Kennismaking met de groepsmatige discussie en verwerking van de geleerde stof.

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

 • hoorcollege 28 uur =42 sbu

 • werkgroep 6 uur = 12 sbu

 • literatuur 516 blz. = 86 sbu

Totaal: 140 sbu (5 ECTS)

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamens (open boek tentamens met meerkeuze vraagstukken en één open vraag)

 • Verplichte aanwezigheid bij werkgroepen.

In totaal wordt er 4 uur besteedt aan toetsing: drie toetsen, en een inzagemoment.
De drie deeltentamens tellen voor een deel van het eindcijfer – zie syllabus voor verdere informatie. Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen is NIET nodig, inschrijving voor alle tentamens en de herkansing is WEL verplicht (zie boven).

 • Tweedejaarsstudenten CA-OS, Minor studenten, Contractstudenten en Pre-master studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

Indeling in werkgroepen voor alle studenten wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Blackboard bekendgemaakt.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Literatuur voor Cultuur en vergelijking:

 • Artikelen uit electronische tijdschriften

 • Jean Briggs (1971), Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. Cambridge: Harvard University Press.

 • E.E. Evans-Pritchard (1976 [1937]), Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (abridged edition). Oxford: Oxford University Press (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

 • Barnard, Alan, & Jonathan Spencer (eds., 2010) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, 2nd edition. London/New York: Routledge. (te bestellen bij studievereniging Itiwana)

Contact

Secretariaat CA-OS: 071 – 527 3451