Studiegids

nl en

How to become a millionaire. Carrièrekansen en sociale mobiliteit in de 19e en 20e eeuw

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Beide BA-werkcolleges behaald, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-seminar.

Beschrijving

“Wat doe jij in het dagelijks leven?” Als iemand op een feest aan deze vraag aan je stelt, doelt hij of zij hoogstwaarschijnlijk op je beroep. De vraagsteller probeert je te plaatsen op de maatschappelijke ladder en het beroep dat iemand bekleedt, geeft daarover informatie. Beroep en sociale status hangen samen.
In dit seminar bestuderen we sociale mobiliteit, beroepscarrières en kansen in de negentiende en de twintigste eeuw. Konden mensen uit lage milieus het ver schoppen, als ondernemer, wetenschapper, of politicus? Of bestonden er mechanismen om de toegang tot hoge beroepsposities te beperken (denk aan old boys networks)? In een meritocratie bepaalt talent en niet sociale afkomst of je in aanmerking komt voor een beroep. In welke mate kwamen de besten bovendrijven? Hoe waren de kansen van migranten? En van vrouwen? En welke rol speelde de toegankelijkheid van het onderwijs hierbij?
Als belangrijkste bronnen gebruiken we onder meer gedigitaliseerde akten van de burgerlijke stand (trouwakten), waarin vaak het beroep van de bruid, bruidegom en hun ouders zijn vermeld.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Sociale en Economische Geschiedenis, meer specifiek van verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie.
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel Sociale en Economische Geschiedenis, meer specifiek van het combineren van verschillende primaire bronnen met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap.
  1. inzicht in processen rond afbakening, carrièrekansen en sociale stijging.
  1. inzicht in academische debatten over actuele onderwerpen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

De totale studielast van de cursus is 280 uur:

 • bijeenkomsten werkgroep: 28 uur

 • inlezen in onderwerp en zoeken materiaal: 102 uur

 • analyse materiaal: 50 uur

 • voorbereiden referaat: 12 uur

 • schrijven werkstuk: 88 uur

Toetsing

Werkstuk gebaseerd op primair bronnenonderzoek
Getoetste leerdoelen:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

Mondelinge presentatie
Getoetste leerdoelen:

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen

Opdrachten
Getoetste leerdoelen:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Sociale en Economische Geschiedenis, meer specifiek van verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie.
  1. kennis van en inzicht in kernbegrippen, onderzoeksmethoden en –technieken van het hoofdonderdeel Sociale en Economische Geschiedenis, meer specifiek van het combineren van verschillende primaire bronnen met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap.
  1. inzicht in processen rond afbakening, carrièrekansen en sociale stijging.
  1. inzicht in academische debatten over actuele onderwerpen.

Participatie
Getoetste leerdoelen:
6. participeren in de discussies tijdens colleges.

Weging
Werkstuk: 60 %
Mondelinge presentatie: 20 %
Opdrachten: 15 %
Participatie: 5 %

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het werkstuk van voldoende niveau moet zijn.

Het werkstuk kan herkanst worden, de deadlines staan vermeld in het Overzicht deadlines van de Opleiding Geschiedenis.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor;

 • Verspreiding verplichte en aanvullende literatuur

 • Collegeschema

Literatuur

 • We maken gebruik van verschillende losse artikelen, die via Blackboard verspreid zullen worden.

Aanmelden

via uSis.

Contact

dhr. W.J. Marchand MA