Studiegids

nl en

Griekse papyri lezen

Vak
2014-2015

Voertaal

Dutch ofr English

Toegangseisen

Kennis van oud-Grieks, leesvaardigheid in Engels, Frans en Duits zijn vereist, en bekendheid met het apparaat Papyrologie is aanbevolen. (Een korte introductie – buiten deze cursus om – kan worden aangeboden voor studenten die onbekend zijn met de papyrologie.)

Beschrijving

Dit is een thematisch werkcollege op basis van papyrologisch bronnenmateriaal. Het onderwerp voor het collegejaar 2014/2015 zal zijn: Het Serapeum-archief (tweede eeuw v.Chr.). Er worden teksten gelezen uit het archief van Ptolemaios, een Griek die zich heeft teruggetrokken in het Egyptische Serapeum van Memphis om zich aan de godheid te wijden. Het gaat om een privéarchief en een kleine bibliotheek van Ptolemaios en zijn jongere broer Apollonios, met onder meer petities, brieven, droomteksten en literaire teksten. Het merendeel van de ca. 80 papyri is geschreven in het Grieks, enkele teksten zijn in het demotisch; de papyri stammen uit de periode 164-152 v.Chr.

Leerdoelen

De student maakt van dichtbij kennis met en neemt deel aan papyrologisch onderzoek. De student is in staat om zelfstandig een of meer papyrusteksten te bestuderen, er de passende literatuur bij te zoeken, en de uitkomst van het onderzoek zowel mondeling als schriftelijk te presenteren.

Rooster

‘OCMW rooster”:http://www.hum2.leidenuniv.nl/roosters/rooster2014/OCM-000011-S1.html
GLTC rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De totale studielast voor de cursus bedraagt 5 ECTS = 140 uur, als volgt verdeeld: – uren die aan het volgen van college worden besteed: 2 uur per week x 14 weken = 28 uur; – tijd voor het voorbereiden van de colleges en het voorbereiden van een mondeling referaat (samenvatting op schrift): 112 uur.
Eventueel is de studielast voor dit college uit te breiden tot 10 ECTS = 280 uur door middel van een schriftelijke paper: 140 uur.

Toetsing

5 EC

  • participatie 40%

  • referaat 60%

10 EC

  • participatie 20%

  • referaat 30%

  • paper 50%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie opdrachten, verspreiding handouts en links naar papyrologische websites, foto’s van papyri etc.

Literatuur

Opgave door docent

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact Docent: F_A_J_Hoogendijk@library.leidenuniv.nl

Opmerkingen