Studiegids

nl en

Tekstgenres

Vak
2014-2015

Beschrijving

De cursus Tekstgenres biedt een taalkundig georiënteerde inleiding in het thema tekstgenres. Daarbij komen verschillende soorten onderwerpen aan bod:

  1. algemene vragen: wat is een genre, wat is een tekst? hoe kun je tekstgenres beschrijven? hoe cultuur-specifiek zijn sommige tekstgenres?

  2. tekstgenres in een sociolinguistische setting: geschreven/gesproken, diglossie, enz.

  3. voorbeelden van tekstgenres die in de Nederlandse context minder gebruikelijk zijn.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een tweevoudig doel. Aan de ene kant worden de basisvragen bij het onderwerp tekstgenres behandeld, zodat de student hier inhoudelijk mee verder kan. In de tweede plaats wordt de culturele en taalkundige diversiteit van tekstgenres besproken, m.n. vragen van taalkeuze, genretypes, enz. Hierdoor wordt de student verder bewust gemaakt van de culturele inbedding van veel “voor de hand liggende” zaken.
Academische vaardigheden: Onderzoeksvaardigheid, orale presentatie, schriftelijke presentatie

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

hoor/werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 62 uur voor het bestuderen van de literatuur, voorbereiden van de presentatie en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 52 uur voor de voorbereiding en schrijven van de werkstukje

Toetsing

Studenten doen een onderzoekje naar één of twee informele spreekgenres in het Nederlands. Hierover houden zij een presentatie en schrijven zij een werkstukje. Het eindcijfer is samengesteld uit het cijfer voor de presentatie (30%) en dat voor het werkstukje (70%).

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

nader op te geven

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent