Studiegids

nl en

Privatissimum Grieks: Protagoras: bronnen en echo’s

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor BA-3 studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Beschrijving

Analyse van thema’s uit het leven van de sofist Protagoras van Abdera en van het aan hem toegeschreven gedachtengoed; kennismaking met de complicaties inherent aan het gebruik van secundaire bronnen over een historische figuur van wie geen teksten direct zijn overgeleverd. Dit privatissimum staat in het kader van een (digitale) uitgave met behulp van een Virtual Research Environment (VRE) ondersteund door de Universiteitsbibliotheek.

De BA-studenten richten zich in het bijzonder op het identificeren van thema’s uit Plato’s Protagoras en Theaetetus, het gebruik van labels die verbanden met latere bronnen (scholia en commentaren) zichtbaar kunnen maken, het benoemen van overeenkomsten en verschillen en de digitale presentatie van vergelijkbaar bronnenmateriaal. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: Protagoras’ ideeën over retorica, het onderwijs dat hij te bieden heeft en het daarvoor gevraagde lesgeld, zijn politieke en kentheoretische opvattingen (zoals die zouden zijn op te maken uit, bijvoorbeeld, de mythe uit de Protagoras en de homo mensura-stelling uit de Theaetetus), zijn opvatting over de goden, over taal en over poëzie.

Studenten houden een mondelinge presentatie over het gekozen thema en de inhoudelijke en technische complicaties bij ordening van verschillende passages in de digitale onderzoekomgeving; zij sluiten hun onderzoek af met een kort essay. Desgewenst kunnen twee studenten als team aan hetzelfde thema werken.

De studenten van het BA-tutorial maken ook deel uit van het (kritisch) gehoor bij de sessies waarin (Research) Master-studenten de resultaten en complicaties van het binnen de VRE uitgeven en becommentariëren van bronnen over Protagoras’ leven en gedachtengoed presenteren.

Leerdoelen

 • Onderzoekvaardigheden (BA gevorderd niveau): analyse en interpretatie van geselecteerde passages Grieks filosofisch proza met gebruikmaking van het gangbare wetenschappelijk apparaat; probleemanalyse; kritische beoordeling en verwerking van relevante secundaire literatuur.

 • Digitale onderzoek- en samenwerkingsvaardigheden: kennismaking met de mogelijkheden en complicaties van het werken in een Virtual Research Environment en samenwerking bij het bespreken van inhoudelijke en technische problemen.

 • Vaardigheid in het houden van een mondelinge presentatie (BA eindniveau): het thema, de betreffende passages en de complicaties bij het annoteren en verbinden van materiaal in de VRE worden besproken in een informatief, weldoordacht en helder referaat.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: presentatie van materiaal in een Virtual Research Environment; het opzetten van een handout ter ondersteuning van het referaat; beschrijving van van het onderzoekproces en een evaluatie van de resultaten in een kort essay (maximaal 10 pagina’s).

 • Samenwerkingsvaardigheden: het bespreken het leveren van constructieve kritiek op de referaten van de medestudenten en het responderen op kritiek op het eigen referaat. Desgewenst: samenwerken aan één thema in teamverband.

Rooster

Tijd en frequentie van de bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld.

Onderwijsvorm

Privatissimum: werkcollege met veel zelfwerkzaamheid (in teamverband).

Toetsing

 • Actieve deelname aan de bijeenkomsten (10%);

 • Referaat (20%);

 • Presentatie materiaal in VRE (20%);

 • Essay (50%).

Blackboard

In dit privatissimum vindt communicatie plaats binnen de Virtual Research Environment van de Universiteitsbibliotheek.

Literatuur

In VRE en op leesplank Universiteisbibliotheek.

Aanbevolen:

 • Platonis Opera vol. I, edd. E. A. Duke et alii, Oxford 1995 (OCT);

 • Platonis Opera vol. III, ed. J. Burnet, Oxford 1903 (OCT);

 • Een (liefst niet-Nederlandse) vertaling van Plato’s Protagoras en Theaetetus (bijvoorbeeld uit de serie Penguin Classics: W.K.C. Guthrie, Protagoras and Meno; Robin A.H. Waterfield, Theaetetus).

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Mw. Dr. T.A. van Berkel t.a.van.berkel@hum.leidennuniv.nl
Mw. Dr. M. van Raalte

Opmerkingen

Dit college wordt in het Nederlands en eventueel in het Engels gegeven, in evt. sessies in combinatie met MA studenten.