Studiegids

nl en

Hedendaagse Kunstgeschiedenis van Latijns Amerika

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Module 3 Spaans (Argentinie en Chili) of Portugees (Brazilie).

Beschrijving

Het doel van deze cursus is om een overzicht te geven van de voornaamste kunstzinnige uitingen van Latijns-Amerika, en de sociale, culturele en politieke omstandigheden die tegelijkertijd bepalend en onderscheidend zijn voor deze producties. De tijdslijn van de cursus neemt ons langs de voorgeschiedenis van de eerst helft van de 20e eeuw tot aan de belangrijkste hedendaagse stromingen van het continent: vroege Latijns-Amerikaanse avant-garde van de jaren 20-50, Week van de Moderne Kunst in São Paolo, Mexicaanse Muralisme, Nieuw Realisme, Surrealisme, Braziliaanse Antropofagia, Constructieve en Madí Kunst, Concretisme, Conceptualisme. In ieder bestemmingsland (Argentinië, Brazilië en Chili) zal special aandacht aan locale stromingen en kunstwerken besteeds worden.

Leerdoelen

 • Een panorama bieden van Latijns-Amerikaanse kunst van de 20e eeuw;

 • De veranderingen in de kunsten koppelen aan sociale, culturele en politieke processen;

 • Vanuit een kritisch perspectief de ontstane centrum-periferie relaties in de ontwikkeling van de kunst analyseren, in het bijzonder m.b.t. Europa;

 • Elementaire methodologieën voor de kunstanalyse ontwikkelen en toepassen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Werkcollege, Zelfstandige Literatuurstudie, Excursie.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur): 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur

 • excursies (Musea en tentoonstellingen bezoeken): 20 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur : 104 uur.

Toetsing

 • Deeltentamen

 • Referaat (mondelinge presentatie)

 • Schriftelijk eindtentamen met enkele essayvragen.

 • Herkansing: werkstuk.

Wat betreft de weging: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Blackboard

Ja. Blackboard

Literatuur

Wordt op Blackboard vermeld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

n.v.t.

Contact

mw. Prof.dr. L.M.L. Rodriguez

Opmerkingen