Studiegids

nl en

Sociolingüistiek en Dialectologie van het Portugees: (TK BR 2)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee blokken. In het eerste blok wordt de syntactische theorievorming bestudeerd met nadruk op taalvariatie. De hedendaagse syntactische theorie wordt toegepast op interessante verschijnselen uit het Portugees gesproken in Brazilië. Het tweede blok is erop gericht de student verschillen tussen de regionale varianten van het Portugees in Brazilië bij te brengen. Daarnaast belicht het college de consequenties van het naast elkaar bestaan van twee of meer talen voor de gemeenschap en voor de talen zelf.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus zal de student over kennis beschikken over de hedendaagse syntaxis en over de intrinsieke kenmerken van de linguïstische varianten van het Portugees dat gesproken wordt in Brazilië

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

  • totale studielast voor de cursus : 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed ( 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur)

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 75

  • tijd voor het voorbereiding van een presentatie: 37

Toetsing

Tussentoets 40%, eindtoets 40% en presentatie 20%

Blackboard

Algemene informatie en wekelijkse handouts zullen via Blackboard worden aangeboden.

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Drs. M.W. Child

Opmerkingen