Studiegids

nl en

Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD)

Vak
2014-2015

Quasi-lineaire eerste orde PDVn en afleiding eenvoudig model voor transport (file-vorming). Type-indeling voor tweede orde PDVn: Parabolische, elliptische en hyperbolische PDVn. Afleiding van de snaarvergelijking. Begin en begin-randwaarde problemen. Golven en reflecties. Fourier-reeksen en methode van scheiding van variabelen. Sturm-Liouville problemen. Afleiding van de warmte vergelijking. Randwaarde-problemen. Delta functie en distributies. Greense functies voor warmte-, golf- en Laplace vergelijkingen. Fourier- en Laplace transformaties.
De student(e) moet genoemde problemen met de genoemde methoden kunnen oplossen. De student(e) moet de geconstrueerde oplossingen fysisch kunnen interpreteren en kunnen visualiseren met het formule-manipulatie pakket Maple.

Literatuur
R.Haberman, Applied Partial Differential Equations, Fourth edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004, ISBN 0-13-065243-1
Vakcode TUD
TW2070
Voorkennis
Gewone differentiaalvergelijkingen
Tentamen
Huiswerk-opdrachten, practicum en mondeling tentamen
Contacturen
4 uur per week
Language
Dutch

Links
Blackboard TUD
TU Delft studiegids pagina