Studiegids

nl en

The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriële revoluties, 1688-1914

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het zijn waarschijnlijk de meest prangende vragen binnen economische geschiedenis: waarom zijn sommige landen zo rijk en anderen zo arm? Waarom konden juist West-Europa en Noord-Amerika een grote economische voorsprong nemen op de rest van de wereld? En moeten we de verklaring voor deze ‘Great Divergence’ zoeken in geografische, culturele, technologische of institutionele factoren?

In deze collegereeks beginnen we met de vraag wat ‘The Rise of the West’ nu precies inhoudt en in welke periode we dit proces moeten plaatsen. Vervolgens bouwen we aan een theoretisch kader door begrippen als globalisering en economische groei te bediscussiëren. Hierna bestuderen we de groei van het handelskapitalisme in Europa (vanaf ca. 1500), het ontstaan van de eerste Industriële Revolutie in Engeland (ca. 1770-1840) en de daaropvolgende verspreiding van het industrieel kapitalisme in West-Europa en Noord-Amerika. We bekijken al deze processen vanuit een mondiaal perspectief door de Westerse ontwikkelingen te vergelijken met de economische situaties in China en India.

In de hoorcolleges en de literatuur ontwikkel je kennis van en inzicht in de relevante debatten over ‘The Rise of the West’ en leer je hierop kritisch reflecteren: door een actieve bijdrage te leveren aan de colleges, door het maken van je eigen opdrachten en door het peer reviewen van die van je medestudenten. De vaardigheden die je ontwikkelt in deze collegereeks (het verwerken van een grote hoeveelheid informatie en het kritisch reflecteren daarop) ondersteunen je bij het doen van later zelfstandig onderzoek in de richting van Economische Geschiedenis.

Voor studenten die in 2012 of eerder zijn begonnen met studeren is het mogelijk dit college voor 10 ec te volgen, zie beneden.

Leerdoelen

Vakspecifieke leerdoelen:

 • De student heeft kennis van het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis, meer specifiek van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd en de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief.

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Collegespecifieke leerdoelen:
Na afsluiting van de collegereeks is de student in staat om:

 • Concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriële revoluties, ‘industrious revolution’, globalisering en economische groei te beschrijven en aan elkaar te relateren

 • Het belang van geografische, culturele, technologische en institutionele factoren op de ‘Rise of the West’ te onderscheiden en tegen elkaar af te wegen

 • De verschillende posities in debatten over de ‘Rise of the West’ met elkaar te vergelijken, kritisch te evalueren en hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen

 • De opgedane kennis op een basaal niveau te synthetiseren

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Voor 5 ects (140 uur):

 • Colleges (13 weken x 2 uur): 26 uur

 • Schrijven en peer-review van twee korte essay opdrachten + voorbereidende opdrachten(2 × 12 uur): 24 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur (13 weken x ca. 7 uur): 86 uur

 • Tentamen: 4 uur

Voor 10 ects (280 uur):

 • Colleges (13 weken x 2 uur): 26 uur

 • Schrijven en peer-review van twee korte essay opdrachten + voorbereidende opdrachten(2 × 12 uur): 24 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur (13 weken x ca. 7 uur): 88 uur

 • Bestuderen aanvullende literatuur (13 weken x ca. 4 uur): 48 uur

 • Bespreking van twee extra boeken (in overleg), ofwel in twee losse boekbesprekingen van ieder maximaal 1500 woorden of in één reviewessay van maximaal 3000 woorden (2 × 45): 90 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Voor 5 ec:

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen (70%)

 • Twee korte essay opdrachten (samen 30%)

Voor 10 ec:

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen + extra vragen op basis van aanvullende literatuur (55%)

 • Twee korte essay opdrachten (samen 15%)

 • Bespreking van twee extra boeken, ofwel in twee losse boekbesprekingen van ieder maximaal 1500 woorden of in één reviewessay van maximaal 3000 woorden (30%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) de aanvullende eis dat het schriftelijke tentamen altijd voldoende moet zijn.

Herkansingsmogelijkheid:
Er is één herkansing voor het tentamen, de tussentijdse opdrachten kunnen alleen in uitzonderlijke situaties herkanst worden. Zie deze pagina voor de regels met betrekking tot de herkansing van deeltoetsen:

Vakspecifieke leerdoelen: Via het tentamen en de essay-opdrachten toetsen we of je:

 • Kennis hebt van het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis.

 • Kennis hebt van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd en de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief

 • Relatief grote hoeveelheden informatie kan organiseren en verwerken

 • Kritisch kan reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Collegespecifieke leerdoelen:
Via het tentamen en de essay opdrachten toetsen we of je:

 • Concepten zoals handelskapitalisme, industrieel kapitalisme, industriele revoluties, ‘industrious revolution’, globalisering en economische groei kan beschrijven en aan elkaar kan relateren

 • Het belang van geografische, culturele, technologische en instutionele factoren op de ‘Rise of the West’ kan onderscheiden en tegen elkaar kan afwegen

 • De verschillende posities in debatten over de ‘Rise of the West’ met elkaar kan vergelijken, kritish te evalueren en hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen
  Via de essay opdrachten toetsen we of je:

 • De opgedane kennis op een basaal niveau kan synthetiseren

Aanvullend voor 10 ects:
Via de boekbesprekingen/het reviewessay toetsen we of je:

 • Kritisch kan reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

 • De verschillende posities in debatten over de ‘Rise of the West’ met elkaar kan vergelijken, kritish te evalueren en hierin een eigen standpunt te ontwikkelen en verdedigen

 • De opgedane kennis op een basaal niveau kan synthetiseren

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • toegang tot de syllabus

 • voorbeeldvragen en opdrachten

Literatuur

 • Rondo Cameron en Larry Neal, A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present (4e editie; New York 2002)

 • Robert C. Allen, Global Economic History. A Very Short Introduction (New York 2011). Het eerste hoofdstuk (p.1-13) dient vooraf bestudeerd te worden

 • Aanvullende literatuur in de syllabus

Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Opmerkingen

Dit hoorcollege is goed te volgen in combinatie met het werkcollege Economische Geschiedenis The Great Divergence. Ter afsluiting van beide colleges zullen de studenten van het werkcollege The Great Divergence hun resultaten presenteren in een mini-conferentie. waaraan beide groepen deelnemen.

Contact

Dhr. B.B. Hoonhout MA