Studiegids

nl en

Historiografie en Geschiedfilosofie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Rosu) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van casestudies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.

Leerdoelen

De student heeft

 • (1) kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie

 • (2) kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen

 • (3) inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis

 • (4) kennis van en inzicht in de grondslagen van de geschiedwetenschap

De student kan

 • (5) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 106 uur

 • Voorbereiding take home-tentamen: 4 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Take home-tentamen met essayvragen, halverwege het semester (bepaalt voor 50% het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen, aan het eind van het semester (bepaalt voor 50% het eindcijfer).

 • De leerdoelen 1, 2, 4 en 5 zullen in beide deeltoetsen worden getoetst; leerdoel 3 (m.b.t. de maatschappelijke relevantie van het vak) zal in deeltoets 2 (het schriftelijke tentamen aan het eind van het semester) worden getoetst.

Herkansing
Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. Zie deze pagina voor de regels met betrekking tot de herkansing van deeltoetsen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Powerpoint-presentaties tijdens de hoorcolleges

Literatuur

 • Herman Paul, Als het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie (Den Haag: Boom Lemma, 2014).

 • Reader met historiografische teksten. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Prof.dr. H.J. Paul
mw. Dr. F. Rosu