Studiegids

nl en

Oral History

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Iedere contemporain historicus krijgt ermee te maken: informatie die nergens op schrift staat, maar wel is opgeslagen in de geheugens van betrokkenen. In dit college leer je die informatie opdiepen door het houden van interviews. Hoe benader je iemand die je wilt interviewen? Welke vragen stel je? Hoe leg je een gesprek vast? Hoe weet je of een herinnering betrouwbaar is? En hoe analyseer en verwerk je het interviewmateriaal? Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen, gaat iedere student zelfstandig op pad om de stem van het verleden vast te leggen. Daarbij wordt de student aangemoedigd ook historisch beeldmateriaal bij de interviews te betrekken.
Er worden interviews gehouden rondom een thema, dat aan het begin van de cursus bekend wordt gemaakt.

Leerdoelen

De student

 • Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal in dit geval interviews

 • Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal

 • Kan interviews opzetten, theoretische kennis toepassen, interviews afnemen, transcriberen en verwerken in een historisch essay

Rooster

Dit vak wordt in beide semesters aangeboden. Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur), voor een cursus van 5 ects is dit 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed (2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur)

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 25 uur

 • tijd voor bestuderen van aanvullende literatuur: 25 uur

 • voorbereiden interview (opstellen vragenlijst, opzoeken vergelijkbare interviews): 2 uur

 • interview: 4 uur

 • transcriberen: 18 uur

 • schrijvern essay: 38

Toetsing

Leerdoel technieken toepassen wordt getoetst door interviewtraining, het interview en het transcript.
Leerdoel relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal wordt getoetst via de wekelijkse opdrachten en in het afsluitende paper.
Leerdoel kan interviews opzetten, theoretische kennis toepassen, interviews afnemen, transcriberen en verwerken in een historisch essay wordt getoetst in wekelijkse opdrachten, het interview zelf, transcript en afsluitende paper.

weging:

 • paper op basis van interviews (inclusied transcriberen): 60%

 • participatie: 10%

 • wekelijkse opdrachten: 30%

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

Herkansing: het eindwerkstuk kan worden herschreven indien met een onvoldoende beoordeeld.

Blackboard

Tips, suggesties en hyperlinks naar nuttige websites worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

Jan Bleyen en Leen van Molle, Wat is mondelinge geschiedenis (Leuven Den Haag 2012).

Aanmelden

via uSis

Contact

mw. Prof.dr. M.L.J.C. Schrover

Opmerkingen

Let op: er worden twee keer twee groepen per semester aangeboden (twee keer ESG en twee keer door VG)