Studiegids

nl en

Slaven en schepen. De Europese slavenhandel in Oost en West

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In 2014 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland de slavenhandel heeft afgeschaft. De Europese slavenhandel waaraan Nederland heeft deelgenomen, begon in de zestiende eeuw en eindigde in de negentiende eeuw. Die slavenhandel werd zowel in het Atlantische gebied als in Azië gedreven. Schepen speelden niet alleen een essentiële rol in de slavenhandel, maar ook in de bestrijding ervan toen die in de negentiende eeuw officieel was afgeschaft en slaven nog steeds illegaal verscheept en verhandeld werden. De deelnemers aan het hoorcollege zullen een breed palet aan onderwerpen betreffende de slavenhandel en de afschaffing daarvan voorgeschoteld krijgen. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan het ontstaan van de transatlantische slavenhandel, de slavenhandel in Azië, de schepen die daarvoor werden ingezet, de bemanning en de behandeling van slaven aan boord, de bestemmingen van slavenschepen en de strijd tegen de illegale slavenhandel na de afschaffing ervan in de negentiende eeuw.

Leerdoelen

De student verwerft kennis van een onderdeel van de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart en overzeese handel. Het hoorcollege is toegespitst op kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in de Europese en Aziatische slavenhandel en de gevolgen daarvan, van de zestiende eeuw tot en met de negentiende eeuw.

De student kan

  • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

  • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 ec)

  • Bijwonen colleges 2 uur x 12 weken = 24 uur

  • Voorbereiden tentamen = 112 uur

  • Tentamen = 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijk deeltentamens met korte open vragen. In de deeltentamens wordt een deel van de opgegeven literatuur (tijdens het college zal worden aangegeven welke delen van de literatuur voor welk deeltentamen bestudeerd moeten worden) en de collegestof getoest.
Er is één herkansing, waarin beide deeltoetsen apart aangeboden worden.
Het eindcijfer voor het hoorcollege komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

  • Powerpoint presentaties

Literatuur

  • P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 (Amsterdam 2007, 2e druk) ISBN 9789029515603; eBoek: ISBN 9789029576529.

  • R. Daalder, D.T. Tang en L. Balai (red.), Slaven en schepen in het Atlantisch gebied (Leiden 2013) ISBN 9789059971509.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dhr Prof.dr. H.J. den Heijer