Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Antisemitisme

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Antisemitisme heeft een zeer lange geschiedenis. In West Europa vonden de eerste antisemitische uitbarstingen plaats in 1096 tijdens de eerste kruistochten. In voorafgaande eeuwen lieten bisschoppen en kerkvaders zich al vaak zeer negatief uit over joden, zonder dat dit tot vervolgingen leidde. In de negentiende eeuw hebben de joodse emancipatie en de Industiële Revolutie niet tot het verdwijnen van het antisemitisme geleid, maar juist tot een herleving ervan. Omdat antisemitische ideeën zo hardnekkig zijn en omdat antisemitische uitbarstingen over zo’n lange periode in zoveeel verschillende samenlevingen hebben plaatsgevonden, is historische kennis op dit terrein van het grootste belang. Dit hoorcollege is bedoeld als een eerste kennismaking met deze gecompliceerde problematiek.

Leerdoelen

De student heeft kennis van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis, meer specifiek van de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600.

De student kan

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur
  Collegespecifieke doelstellingen

 • Kennis en inzicht in de geschiedenis van het antisemitisme

 • Kennis en inzicht in processen van uitsluiting, vooroordeel en racisme in het algemeen

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiding college: 80 uur

 • Voorbereiding tentamen: 32 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

De vaardigheid om grote hoeveelheden informatie te verwerken en om kritisch op materiaal te reflecteren wordt getoetst door

Twee schriftelijke deeltentamens, één halverwege het college, één aan het einde, bestaand uit enkele essayvragen. Elk deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Jacob Katz, From Prejudice to destruction; anti-Semitism 1700-1933 (Cambridge, Mass. 1982) ISBN 0-674-32507-9
Robert Chazan, The Jews of Medieval westen Christendom 1000-1500 (Cambridge, Mass. 2007) ISBN 978-0521846660

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. G.C. Quispel