Studiegids

nl en

Afrikanen in Amerika: Slavernij en emancipatie in de Verenigde Staten, 1619-1877

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Ondanks haar traditionele toewijding aan liberale principes zoals vrijheid en gelijkheid is Noord-Amerika langer een onvrije samenleving geweest dan een vrije samenleving. Vanaf het moment waarop in 1619 de eerste scheepslading met twintig Afrikanen in Virginia arriveerde, ontwikkelde het instituut van de slavernij zich van een vaag gedefinieerd arbeidssysteem (in alle koloniën) tot een rigide hoeksteen van de economische, politieke en sociale orde, vooral in het Zuiden. De slavernij legde ook de grondslag voor bijna vier eeuwen gespannen rassenverhoudingen in de Verenigde Staten.

Dit werkcollege biedt een overzicht van de oorsprong, ontwikkeling en afschaffing van de Amerikaanse slavernij tussen 1619 en 1877, met regionale verschillen en ontwikkelingen door de tijd heen als uitgangspunten. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de slaven zelf, maar ook aan de slavenhouders en het systeem dat beide groepen met elkaar verbond. Studenten maken bovendien kennis met historiografische ontwikkelingen en debatten, en verkrijgen ervaring in het anayseren van primair bronnenmateriaal (zoals scheepsmanifesten, wetten, juridische documenten, plantagedocumenten, krantenadvertenties, slave narratives en interviews met slaven). Thema’s die aan bod zullen komen zijn onder meer: gedwongen migratie; creolisering; de ontwikkeling van racisme en othering; het zwarte gezin en het concept van ambiguous loss; de ideologie van paternalisme; slave agency en verzet; abolitionisme; en de ontwikkeling van tweederangsburgerschap na de bevrijding.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

De student heeft:

  1. kennis van het hoofdonderdeel Sociale Geschiedenis en het hoofdonderdeel Amerikaanse Geschiedenis, meer specifiek:
   a. van de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën;
   b. verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren
  1. kennis van het hoofdonderdeel Amerikaanse Geschiedenis:
   a. de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie;
   b. de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa.
  1. kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de beide hoofdonderdelen.
  1. overzicht verkregen van de geschiedenis van de Amerikaanse slavernij en emancipatie.
  1. inzicht verkregen in relevante theorievorming op het gebied van slavernij, racisme en gedwongen migratie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

Totale studielast 10 ec x 28 uur = 280 uur:

 • colleges 2 uur per week x 14 weken = 28 uur;

 • voorbereidingstijd colleges 10 uur per week x 14 weken = 140 uur;

 • schrijven van werkstuk: lezen ca. 500 pagina’s literatuur; schrijven = 112 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2, 3a-d, 4a-e, 9-10

 • Opdrachten (wekelijkse literatuurrecensies en bronanalysen)
  Getoetste leerdoelen: 6-10

 • Referaat
  Getoetste leerdoelen: 1, 2, 3a-d, 4a-d

Weging
Werkstuk: 40%
Opdrachten: 50%
Referaat: 10%

Wat betreft de weging van het cijfer het volgende:
het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen, namelijk: – a) het deelcijfer voor het werkstuk moet voldoende zijn én; – b) alle deeltoetsen moeten worden gemaakt (bv. als een student geen referaat houdt krijgt hij/zij geen eindcijfer!).

Herkansing
Tussentijdse opdrachten en referaten kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden herkanst worden. Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline.

Blackboard

Er wordt in dit vak geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Ira Berlin, Generations of Captivity: A History of African-American Slaves (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003);

 • Peter Kolchin, American Slavery, 1619-1877 (New York: Hill & Wang, 1993);

 • artikelen en bronnen (wordt in college bekend gemaakt).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. D.A. (Damian) Pargas