Studiegids

nl en

Comparative Urban History: Global Questions, Local Sources

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

In this course, major socio-economic questions are answered by comparing cities and towns within and outside Europe between 1500 and 1900. The comparison of cities provides explanations of important historical developments, such as economic growth, the success of trade networks, migration patterns, crime, poor relief and the working of guilds.
The course starts with an introduction to comparative urban history and the most important questions and sources in urban history. In the following weeks the lectures will deal with economic and social historical debates in relation to various theories and concepts and the local context of cities in Europe and beyond. The courses teach students to link important questions in the field of social-economic history to the local context of cities, and to find explanations for such questions by comparisons.

Leerdoelen Algemene leerdoelen:

 • De verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie;verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600.

 • De mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd

Specifieke leerdoelen hoorcollege Comparative Urban History:

 • Verwerving van kennis van steden in de geschiedwetenschap en de relatie tussen urbanisatie en sociaaleconomische ontwikkelingen in en buiten Europa..

 • Kennismaking met, en inzicht in, belangrijke sociaaleconomische vragen, debatten en concepten in stadsgeschiedenis.

 • Verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

 • Sociaaleconomische vraagstukken in de geschiedenis koppelen aan de lokale stedelijke context en toepassen in toekomstig onderzoek.

 • Relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • Kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totaal 140 uur

 • Volgen hoorcolleges: 24 uur

 • Voorbereiden hoorcolleges: 46 uur

 • Voorbereiden tentamen: 66 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Twee keer een schriftelijk tentamen met enkele essayvragen:

 • Deeltoets 1 betreft de eerste helft van de hoorcolleges (inclusief literatuur) met de nadruk op grote economisch-historische vraagstukken in vergelijkend perspectief.

 • Deeltoets 2 betreft de tweede helft van de hoorcolleges (inclusief literatuur) met de nadruk op grote sociaalhistorische vraagstukken in vergelijkend perspectief.

Leerdoelen Deeltoets 1

 • De mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd.

 • Verwerving van kennis van steden in de geschiedwetenschap en de relatie tussen urbanisatie en sociaaleconomische ontwikkelingen in en buiten Europa.

 • Kennismaking met, en inzicht in, belangrijke sociaaleconomische vragen, debatten en concepten in stadsgeschiedenis.

 • Verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

 • Sociaaleconomische vraagstukken in de geschiedenis koppelen aan de lokale stedelijke context en toepassen in toekomstig onderzoek.

 • Relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • Kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Leerdoelen Deeltoets 2:

 • De verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie;verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600.

 • Verwerving van kennis van steden in de geschiedwetenschap en de relatie tussen urbanisatie en sociaaleconomische ontwikkelingen in en buiten Europa.

 • Kennismaking met, en inzicht in, belangrijke sociaaleconomische vragen, debatten en concepten in stadsgeschiedenis.

 • Verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

 • Sociaaleconomische vraagstukken in de geschiedenis koppelen aan de lokale stedelijke context en toepassen in toekomstig onderzoek.

 • Relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • Kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Wat betreft de weging het volgende:

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers; beide deeltentamens wegen 50%.

Herkansing: schriftelijk tentamen waarbij deeltoets 1 en deeltoets 2 op een gelijk tijdstip worden herkanst.

Literatuur

De literatuur bestaat uit artikelen die aansluiten bij de hoorcolleges en via Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

mw. Prof.dr. M.P.C. van der Heijden
tel. 071 5272670