Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Wereldeconomie in de Twintigste Eeuw

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van de ontwikkeling van de wereldeconomie in de twintigste eeuw. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de ‘globalisering’, de veranderende structuur van de wereldeconomie en de veranderende rol van de natie-staat. Vervolgens komen drie stromen in de internationale economie aan bod: goederen (handel), kapitaal (investeringen) en mensen (arbeid). Het institutionele kader, in het bijzonder het internationale monetair systeem, wordt geschetst. Tot de centrale thema’s van het hoorcollege behoren eveneens de relaties tussen Noord en Zuid, de relatie tussen Amerika en Europa, en de perioden van crisis die optraden in de jaren dertig en zeventig. Het college eindigt met beschouwingen over crisismanagement en de reikwijdte van het fenomeen ‘globalisering’. Ook de huidige kredietcrisis komt hierbij aan de orde.

Voor studenten die in 2012 of eerder zijn begonnen met studeren is het mogelijk dit college voor 10 ec te volgen, zie beneden.

Leerdoelen

Collegespecifieke Leerdoelen:

 • Het verwerven van brede kennis van en inzicht in het hoofdonderdeel Economische Geschiedenis, meer specifiek van de mondiale interactie en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw

De student kan

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur

Het college biedt

 • Inzicht in de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving

 • Inzicht in de interactie tussen beleid en economie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • Volgen van het college 2 × 13 = 26 uur

 • Wekelijks voorbereiden literatuur 12 × 7,5 = 90 uur totaal ca 500 pp.

 • Tentamen voorbereiden 24 uur

 • Totale studielast 140 uur (5 EC)

Een uitbreiding is mogelijk naar 10 EC:

 • Lezen extra literatuur ca 1000 pp: 125 uur

 • Schrijven van essay: 15 uur

 • Totale studielast van de uitbreiding: 140 uur (5 EC)

Toetsing

Alle hierboven geformuleerde leerdoelen worden getoetst via een tussentoets en een eindtoets.

 • schriftelijke tussentoets met enkele essayvragen (40%)

 • schriftelijke eindtentamen met enkele essayvragen (60%)

 • het eindcijfer voor dit college komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers

 • studenten mogen de deeltoetsen met elkaar compenseren

 • De uitbreiding naar 10 EC wordt getoetst via een te schrijven geannoteerd essay van ca 4.000 woorden op basis van nog op te geven aanvullende literatuur. Voorwaarde hiervoor is dat het basisgedeelte van 5 EC met een voldoende is afgelegd.

herkansing
De deeltoetsen kunnen, indien onvoldoende, allebei worden herkanst op eenzelfde tentamenmoment.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Powerpoint presentaties

 • Voorbeeldvragen

 • Nadere informatie

Literatuur

 • Jeffry A. Frieden, Global capitalism. Its fall and rise in the twentieth century (New York/Londen: Norton, 2006).

 • David Held e.a., Global transformations. Politics, economics and culture (Cambridge: Polity, 2003 [eerste druk 1999]).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. L.J. Touwen