Studiegids

nl en

Digital History

Vak
2014-2015

Let op!
Dit college bestaat uit wekelijks afwisselende hoor- en werkcolleges. Na een inleidend hoorcollege in week 1 volgen er steeds de ene week een gezamenlijk hoorcollege (Dinsdag 15.00 – 17.00 uur) en de daaropvolgende week drie verschillende werkcollege groepen (op drie verschillende tijdstippen). Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor één van de werkgroepen, 577VDH01W (groep 101, 102, 103).

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college staat het digitaal zoeken, analyseren en presenteren van historische bronnen centraal. Digital informatie wordt steeds belangrijker voor het historisch onderzoek. De meest prachtige bronnen die historici eerst met veel moeite in archieven vonden – zoals sailing letters of criminele vonnissen – zijn nu te vinden op internet. Er zijn databases op internet die informatie bieden over talloze onderwerpen, zoals berichtgeving in kranten vanaf de negentiende eeuw, migratiepatronen over vijf eeuwen of verschillen in levenstandaard tussen landen over de hele wereld. Online databases maken het mogelijk om grote vragen te beantwoorden door een lange termijn perspectief of geografische vergelijking. Naast digitale bronnen maken historici ook gebruik van digitale methoden om historische bronnen te selecteren, bewaren of analyseren. Zo kan je ontdekken vanaf wanneer woorden als “slavernij” en “verzuiling” werden gebruikt en visueel maken in welke wijken in steden prostitutie vaak voorkwam. Ten slotte groeit het aantal mogelijkheden om historisch onderzoek digitaal te presenteren, zoals een wikipagina, blog of webtentoonstelling.
De cursus start met een hoorcollege. Daarna volgen er afwisselend hoorcolleges en werkcolleges.

Leerdoelen

De student

 • Heeft kennis van het gebruik van de belangrijkste digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

 • Leert technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen en analyseren van digitaal bronnenmateriaal en digitale methoden van ondezoek.

 • Heeft inzicht in de waarde en beperkingen van digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

De totale studielast voor de cursus is 140 uur:

 • Volgen van colleges: 28 uur

 • Bestuderen van literatuur: 42 uur

 • Voorbereiding colleges: 20 uur

 • Take-home tentamen en opdrachten: 50 uur

Toetsing

Take-home tentamen(s) (20 %)
Leerdoelen:

 • Heeft kennis van het gebruik van de belangrijkste digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

 • Heeft inzicht in de waarde en beperkingen van digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

Praktische oefening (50%)
Leerdoelen:

 • Heeft inzicht in de waarde en beperkingen van digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

 • Leert technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen en analyseren van digitaal bronnenmateriaal en digitale methoden van ondezoek.

Opdrachten (30%)
Leerdoelen:

 • Heeft kennis van het gebruik van de belangrijkste digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

 • Leert technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen en analyseren van digitaal bronnenmateriaal en digitale methoden van ondezoek.

 • Heeft inzicht in de waarde en beperkingen van digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers.

Herkansing
Collectief schriftelijk tentamen met open vragen waarin wordt getoetst:

 • Kennis van gebruik van digitale bronnen in historisch onderzoek

 • Kritische analyse van de waarde, beperking en toepassing van digital bronnen en methoden in historisch onderzoek.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • Algemene informatie t.a.v. de cursus

 • Opdrachten

Literatuur

De literatuur wordt bij de start van het college bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

via uSis
Let op! Dit college bestaat uit wekelijks afwisselende hoor- en werkcolleges. Na een inleidend hoorcollege in week 1 volgen er steeds de ene week een gezamenlijk hoorcollege (op één tijdstip) en de daaropvolgende week drie verschillende werkcollege groepen (op drie verschillende tijdstippen). Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor één van de werkgroepen, 577VDH01W (groep 101, 102, 103).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. Manon van der Heijden