Studiegids

nl en

Economische processen in Latijns-Amerika

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Sociale en politieke processen in Latijns-Amerika worden sterk beïnvloed door economische factoren. In deze cursus wordt een aantal belangrijke economische ontwikkelingen van de regio besproken, waarin de nadruk wordt gelegd op de impact die deze hebben op maatschappelijk en politiek vlak. De cursus besteedt aandacht aan de kenmerken van de economische ontwikkeling in Latijns-Amerika in de 20ste eeuw tot op heden. Verder worden een aantal specifieke vraagstukken besproken, zoals de rol van de staat in de economie, de invloed van international economische betrekkingen en de relatie tussend de economie en het milieu.

Leerdoelen

 1. Het verwerven van kennis van de kenmerken van de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika in de 20ste eeuw tot op heden.
  1. Het verwerven van inzicht in de economische aspecten van sociale en politieke vraagstukken in Latijns-Amerika.
  2. Het verwerven van inzicht in de sociale en politieke impact van de belangrijkste economische ontwikkelingen van de regio.

Rooster

Kijk op Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Studielast

Totale studielast: (5ECx28 uur=) 140 uur – Hoor- en werkcolleges: (12×2=) 24 uur – Bestudering verplichte literatuur: ca. 30 uur – Research Group:ca. 40 uur – Individuele paper: ca 45 uur

Toetsing

Het eindcijfer (100%) voor deze cursus bestaat uit:

 1. Research Group (collectieve beoordeling) 30%
  In gropsverband wordt er onderzoek verricht binnen een bepaald thema. Tijdens de werkcolleges worden in twee momenten de onderzoeksvorderingen en –resultaten gepresenteerd.

 2. Paper(individuele beoordeling) 70%
  De paper (4000 woorden) wordt geschreven over een onderwerp naar keuze in overleg met de docent. De evaluatiecriteria worden tijdens de cursus besproken.
  Er is géén herkansing voor de Research Group deeltoets. De herkansing is alléén mogelijk voor de paper, mits het eindcijfer een 5 of lager is.

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard om belangrijke informatie te plaatsen, zoals het programma van de cursus en de definitieve literatuurlijst. Tevens zal Blackboard worden gebruikt voor het inleveren van de paper.

Literatuur

Franko, Patrice (2007) The Puzzle of Latin American Economic Development. Rowman&Littlefield Publishers.

De definitieve literatuurlijst zal via Blackboard worden bekend gemaakt.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studerenà la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

S. Valdivia Rivera

071 527 2061

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mag een maximum van drie bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.