Studiegids

nl en

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Er zijn geen formele eisen voor toelating, maar kennis van de antieke godsdiensten en van methode en theorie van de godsdienstwetenschap wordt wel verondersteld. Kennis van antieke talen is niet vereist.

Beschrijving

In dit college maken studenten kennis met de religieuze, wijsgerige en rituele tradities uit de (late) oudheid die vaak worden samengebracht onder de noemer “gnostiek”. Het gaat hier om het Corpus Hermeticum, de christelijk-gnostische literatuur en twee religies die wortelen in de late oudheid: het Manicheïsme en het Mandeëers. Bovendien zal er aandacht besteed worden aan de toeëigening en herleving van de ideeënwereld van de laat-antieke gnosis in de westerse cultuurgeschiedenis sinds de Renaissance.

Rooster

Rooster

Leerdoelen

Na afronding van dit college hebben studenten kennis van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de verschillende tradities die onder de noemer “gnostiek” worden samengebracht en van de literatuur en de rituelen van deze bewegingen. Ze hebben inzicht in de recente wetenschappelijke discussies over deze onderwerpen en eveneens in de achtergronden van de hedendaagse grote belangstelling voor deze vormen van religie.

Onderwijsvorm

Combinatie hoorcollege (colleges 1-6) en werkcollege (het gezamenlijk bestuderen van teksten; colleges 7-12).

Toetsing

Take home-tentamen.

Blackboard

Yes, Blackboard

Literatuur

De literatuur voor dit college bestaat uit wetenschappelijke studies van de verschillende tradities en primaire teksten (in vertaling) en wordt tijdens het college vastgesteld. In ieder geval wordt gebruik gemaakt van M.A. Williams, Rethinking “Gnosticism”: An Argument for Dismantling a Dubious Category, Princeton 1996. Dit boek hoeft niet te worden aangeschaft.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. A.F. de Jong

Opmerkingen

Dit college is verplicht voor studenten die de specialisatie Antieke godsdiensten binnen Wereldgodsdiensten volgen en voor studenten Wereldgodsdiensten met specialisatie Nieuwe religieuze bewegingen. De onderwerpen voor de papers verschillen per specialisatie