Studiegids

nl en

Nationale constructies, culturele (de)constructies (LK4)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Niet van toepassing (aanbevolen Spaans B1+ en B2)

Beschrijving

Dit vak behandelt de relatie tussen de cultuur – vooraal kunst, literatuur, theater, cinema – en de “nationale identiteiten” in Spaans Amerika. De Natie is een abstracte constructie die op basis van ruimte wordt opgesteld en die sterke symbolen (beelden, verhalen of stereotypen) nodig heeft om te bestaan. De symbolen zijn woorden en beelden die, in hun politieke en historische gebruik, hun ambigüiteit hebben verloren. Het doel van het vak is de ambiguïteit te herstellen, de teksten te leren lezen precies daar waar een breuk ontstaat, zowel in hun eigen tijd en context als in hun hedendaagse gebruik.

Leerdoelen

 • Toepassing begrippen van de Literatuurwetenschap en de Culturele Analyse bij de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

 • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse Literatuurwetenschap.

 • Kritisch leren lezen en denken

 • Het oefenen van mondelinge en schrijftelijke presentaties en discussies in het Spaans

 • Leestrategieën verder ontwikkelen

Rooster

Collegerooster LAS (2 semester tweede jaar)
Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Voor een vak van 5 EC is het 140 uur, waarvan:
26 c.u. colleges
Voorbereiding presentatie: 10 uur.
Tijd voor het lezen en bestuderen van de verplichte literatuur : 104 uur (x 7 blz= +/- 700 blz)

Toetsing

Deelname discussies werkcolleges: 10%”van de cijfer
Mondelinge presentatie van een analyse: 20% van de cijfer
Deeltentamen blok 1: 30% van de cijfer

Tentamen: (schriftelijk tentamen met enkele essayvragen over stof blok 2) 40% van de cijfer.
Herkansing gaat over de gehele stof: blok 1 en blok 2.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster, studiemateriaal en eventuele wijzingen in het programma.
Zie Blackboard

Literatuur

Bibliografía

 • Documenten op Blackboard en:

 • Nellie Campobello, Cartucho. México, Era, 2010.

 • Rodolfo Fogwill, Los Pichiciegos. Buenos Aires, Interzona, 2006 of Cáceres, Editorial Periférica, 2010.

 • Mario Bellatin, El jardín de la señora Murakami. Barcelona, Tusquets, 2001.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. Luz Rodríguez Carranza