Studiegids

nl en

Integrated Korean 2a: Middenniveau

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Met succes IK1b taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

In aansluiting op de taalvakken van IK 1 Intensief Lezen richt deze cursus zich in op het verwerven van gevorderde kennis over de Koreaanse grammatica. Hierin worden de verschillende aspecten op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en pragmatiek behandeld aan de hand van het handboek. (Zie Literatuur) Er wordt aandacht besteden aan het ontleden van zinnen in zinsdelen (zinsontleding) en de analyse van zinnen; hoofdzinnen versus bijzinnen; zinnen, zinsdelen en delen van zinsdelen; inbedding; beknopte en relatieve bijzinnen; zinsverbinding; het verdelen van zinnen in beginstuk, middenstuk en eindstuk.

Leerdoelen

 • Het verwerven van inzicht in de structuur van de Koreaanse zin.

 • Het verwerven van gevorderde kennis van Koreaanse grammatica.

 • Het vergroten van Koreaanse woordenschat.

 • Het begrijpen van teksten die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan persoonlijke ervaringen/gebeurtenissen gerelateerde taal.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur.

 • Voorbereiding op het college: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur.

 • Voorbereiden 4-wekelijkse schriftelijk toets: 22 uur.

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 40 uur.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges (10 % van het eindcijfer).

 • 4-wekelijkse schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en zinnen per drie á vier lessen (30% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica en woorden tijdens hoorcollege (60% van het eindcijfer) aan het eind van het semester.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door een combinatie van aanwezigheid (10 % van het eindcijfer) en twee toetsvormen (30% voor het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers en 60% voor eenmalig schriftelijk tentamen a/h eind van het semester). Studenten met een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y. M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012.

 • Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi
(Spreekuur: dinsdag 12:00-13:00 uur, kamer 105 Arsenaal)

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman