Studiegids

nl en

Integrated Korean 2a: Intensief Lezen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Met succes IK1b taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee onderdelen: Hoorcollege “Hanja” en Werkcollege “Intensief Lezen”. Bij de reeks hoorcolleges leren studenten Chinese karakters zoals die in het Koreaans worden gebruikt. Studenten zullen een basiskennis van elementaire Chinese karakters verwerven en ze zich eigen maken. Daardoor ontwikkelen ze hun vocabulaire en tevens het begrip van Sino-Koreaanse woorden die niet met karakters geschreven zijn.
In aansluiting op IK 1a Intensief Lezen is het werkcollege bedoeld om het vermogen van studenten te vergroten om geschreven teksten te lezen en vertalen over verschillende onderwerpen op middenniveau met behulp van de eerder bestudeerde grammatica en nieuw geleerde zinsstructuren. Hierbij komen “Narration” van het handboek en de grammatica- en leesoefeningen van het werkboek aan bod. Daarnaast worden wekelijks lees- en vertaaloefeningen zoals rubrieken in een tijdschrift of krant gedaan om, met behulp van woordenlijsten en/of woordenboeken, eenvoudige authentieke materialen te leren lezen.

Leerdoelen

 • Leren van de in het modern Koreaans meest gebruikte Chinese karakters

 • Het begrijpende lezen van Koreaanse teksten op middenniveau;

 • Het vertalen van bewerkte Nederlandse teksten naar het Koreaans;

 • Het schrijven van eenvoudige samenhangende teksten over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau tussen A2 en B1, tussen Basisgebruiker en Onafhankelijke gebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (Hantcha)

 • Werkcollege (Lezen)

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uur.

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur.

 • Voorbereiding tentamen: 49 uur.

Toetsing

De verhouding tussen Hoorcollege en Werkcollege is 3:7.
Binnen het Hoorcollege:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges: 10%.

 • Schriftelijk tentamen over behandelde stof van het hoorcollege: 90 % .

Binnen het Werkcollege:

 • Aanwezigheid ofwel de actieve deelname aan de reeks colleges: 10%.

 • Gevarieerde grammatica- en schrijfopdracht uit het werkboek: 40%.

 • Het schriftelijke tentamen aan het eind van het semester bestaat uit twee delen: 50%.

Het eindcijfer van de module wordt gevormd door het gemiddelde van de twee onderdelen, waarbij ieder onderdeel moet worden afgesloten met minimaal van 5.0. In geval van herkansing is die er voor elk van de twee onderdelen afzonderlijk.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y. M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, 2012.

 • Carol Schulz, e.a.: Integrated Korean Workbook, Intermediate 1, Second edition, University of Hawai’i Press, [2012].

Hantcha: Nader te bepalen

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Prof. dr. R.E. Breuker: r.e.breuker@hum.leidenuniv.nl, kamer 120 op het Arsenaal.

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman