Studiegids

nl en

Integrated Korean 1b: basiskennis

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Met succes IK1a taalvakken zoals Basiskennis, Spreken & Luisteren en Intensief Lezen afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester en is gericht op het verwerven van verdere elementaire kennis van het Koreaanse grammatica en de woordenschat. In dit semester van de reeks hoorcolleges staan grammaticale thema’s zoals de verschillende tijden van ww., het vervoegen van ww. en adjectivische ww. en het formeren van de samengestelde zinnen centraal. Deze cursus legt het fundament voor de meer toegepaste taalverwervingsvakken in de volgende studiejaren.

Leerdoelen

 • Verwerven van inzicht in de basisstructuur van de Koreaanse (samengestelde) zinnen van de verschillende tijden en wijzen.

 • Vergroten van Koreaanse woordenschat.

 • Ontleden van een ongecompliceerde (eventueel bewerkte) tekst met ondergeschikte bijzinnen met behulp van een woordenboek.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar het niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding op het college: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uren

 • Voorbereiden 4-wekelijkse schriftelijk toets: 22 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 40 uur.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges (10 % van het eindcijfer).

 • 4-wekelijkse schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en zinnen per drie á vier lessen (30% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica en woorden tijdens hoorcollege (60% van het eindcijfer) aan het eind van het semester.

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de drie toetsvormen. Studenten met een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator/docent: Mw. Dr. A. R. Nam, kamer 017 in het Arsenaal

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman