Studiegids

nl en

Integrated Korean 1a: basiskennis

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Studenten van buiten Leiden worden niet toegelaten, tenzij ze zich in Leiden gaan inschrijven. De bijvakkers uit Leiden die taalverwervingsvakken willen volgen, kunnen dit college alleen volgen als zij ook Integrated Korean 1a: spreken en luisteren en Integrated Korean 1a: Intensief lezen volgen.

Beschrijving

Bij deze beginnerscursus van Basiskennis maken studenten allereerst kennis met het Koreaanse alfabet (Han’gŭl) en de uitspraak ervan. Daarna concentreert de cursus zich op het verwerven van de elementaire grammaticale kennis en woordenschat die noodzakelijk zijn voor het leren van de Koreaanse taal. Met behulp van PowerPoint worden verschillende aspecten op het gebied van vocabulaire, morfologie, syntaxis en pragmatiek onderwezen. Elke les begint dan met een introductie van een begrip van een woord (woordsoort, synoniem en antoniem, al dan niet het idiomatische gebruik ervan), gevolgd door gevarieerde grammaticale thema’s zoals vervoeging van een ww., gebruik van diverse partikels en andere infixen en suffixen, voegwoorden etc..

Leerdoelen

 • Beheersen van het Koreaanse schrift en het gebruik daarvan.

 • Verwerven van basiskennis van Koreaanse grammatica en vocabulaire.

 • Herkennen en analyseren van enkelvoudige Koreaanse zinnen, al dan niet met voegwoorden.

 • In termen van het Common European Framework of Reference: niveau A1, doorbraakfase van Basisgebruiker.

Rooster

voor meer informatie zie website

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding op het college: 3 uur p.w. x 13 weken = 39 uren

 • Voorbereiden 4-wekelijkse schriftelijk toets: 22 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 40 uur.

Toetsing

Een combinatie van volgende toetsvormen:

 • Aanwezigheid ofwel actieve deelname aan de reeks colleges (10 % van het eindcijfer).

 • 4-wekelijkse schriftelijk toets over de kennis over de behandelde woorden en zinnen per drie á vier lessen (30% van het eindcijfer).

 • Schriftelijk tentamen over behandelde grammatica en woorden tijdens hoorcollege (60% van het eindcijfer) aan het eind van het semester.

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de drie toetsvormen. Studenten met een onvoldoende voor het schriftelijk tentamen of een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde hebben recht op een herkansing.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van de woordenlijst en aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 1. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator/docent: Mw. Dr. A. R. Nam, kamer 017 in het Arsenaal

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid.
Studiecoördinator Mw. S. Kraakman