Studiegids

nl en

Intertekstualiteit: Frans Kellendonk en andersheid

Vak
2014-2015

Toegangseisen

BA Nederlandkunde / Dutch Studies; BA Nederlandse Taal en Cultuur; BA Literatuurwetenschap

Beschrijving

Het kleine oeuvre van Frans Kellendonk bestaat uit meer dan een alleen knappe, (laat) postmoderne romans vol intelligente verwijzingen naar de bijbel en de wereldliteratuur. Het is ook stevig geplaatst in zijn tijd en verhoudt zich tot vraagstukken over werkeloosheid, immigratie, anti-semitisme, travestie en homo-emancipatie. In deze cursus onderzoeken we met behulp van intertekstualiteitstheorie en queer theory op welke wijze de stemmen van maatschappelijke ‘anderen’ zoals homoseksuelen, andersgelovigen, asielzoekers of geestelijk gehandicapten worden verwoord en gehoord. Wat heeft ‘Queer’ te maken met homoseksualiteit, en wat betekent dat voor identiteiten? Aan de hand van de romans Mystiek lichaam, Letter en Geest, Bouwval en Kellendonks verhalen analyseren we hoe we Kellendonks pleidooi voor ‘gemeenschap’ moeten begrijpen, het ethische effect daarvan. We evalueren eerdere interpretaties, de zin van de theoretische benadering en ten slotte de mogelijkheden van ethische literatuurbeschouwing.

Leerdoelen

De student(e)

 • leert onderzoeksvragen op te stellen op het gebied van de contemporaine roman, het onderzoek uit te voeren op wetenschappelijke wijze en daar schriftelijk en mondeling verslag van te doen

 • neemt kennis van de uitgangspunten van ‘ethische’ literatuurbeschouwing en Queer en Gender-studies en de daarin gehanteerde opvattingen van identiteit en concepten en leert die te verbinden aan het oeuvre van Frans Kellendonk

 • krijgt oog voor de ethische aspecten van kunst en literatuur en kan daar kritisch op reflecteren.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege 3 uur

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; theorie: 30 uur; primaire literatuur 60 uur; college-opdrachten en referaten: 40 uur.

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 122 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Opdrachten werkgroep: 20 %
Referaat: 20 %
Werkgroepscriptie: 60 %

Een 5.5 minimaal voor alle onderdelen, en alleen het werkstuk kan herkanst worden.

Blackboard

Er is een Blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

 • Dijk, Y. van, DePourcq, M. en C. De Strycker: Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Vantilt 2012.

 • Goedegebuure, J., ‘Jakobsladders. Over Frans Kellendonk’. In: dez., De veelvervige rok. Amsterdam 1997, p. 116-133.

 • Rovers, D., De figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs. Proefschrift vu Brussel 2008.

 • Vervaeck, B., ‘Ziek van mystiek. Woord en vlees bij Frans Kellendonk.’ In: Dietsche warande & Belfort 138 (1993), p. 349-358.

 • Arnon Grunberg: ‘Mystiek lichaam’, in: Otto Weininger of bestaat de jood?, Stichting maand van de filosofie, 2005.

 • Weegh, A. op de, ‘Een alternief spookverhaal: postmoderne kenmerken in Kellendonks Letter en geest_’, In: _Nederlandse letterkunde 10-3, 2005, p.234-252.

 • Sergier, M. Ethiek van de lectuur. Frans Kellendonk en de (h)erkenning van de andersheid. Gingko Academia Press, Gent, 2012, 260 pagina’s.

 • Agnes Andeweg, Griezelig gewoon. Gotieke verschijningen in nederlandse romans, 1980-1995. AUP, 2011.

 • Gibson, Postmodernity, Ethics and the Novel. London/New York 1999.

 • Judith Butler Bodies that matter, London 1993, pp. 233- 234.

 • Rosi Braidotti en Smelik, A. ‘De politiek van het subject. Blauwbaard en de verboden kamer, in; Tijdschrift voor vrouwenstudies, 39 (10) nr. 2, pp. 182-204.

 • Marjorie Garber: Vested interests.

 • Eve Sedgwick, “Queer and Now”

 • Judith Butler, “Critically Queer”

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs en contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. Yra van Dijk,

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: ndd@hum.leidenuniv.nl..