Studiegids

nl en

Caleidoscoop

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

Lezingenserie met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines. De lezingen vinden plaats op maandagen aan het einde van de middag. Voorbereiding op de lezingen en verdere verdieping vindt plaats aan de hand van literatuur.

Deelnemers aan caleidoscoop zijn bij minimaal 10 lezingen aanwezig en bereiden zich voor aan de hand van door de spreker aangereikte literatuur.
Iedere deelnemer treedt een keer op als voorzitter. De voorzitter introduceert de gastspreker en leidt de discussie. Eventueel kan de voorzitter daartoe vooraf even contact opnemen met de spreker. De voorzitter heeft vooraf enkele vragen bedacht waarmee, indien nodig, de discussie op gang gebracht kan worden. Indien er meer deelnemers zijn dan aantal lezingen is er sprake van duovoorzitterschap en verdelen beide voorzitters de taak.

Iedere student schrijft over twee onderwerpen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing plus de aangereikte literatuur. Dit moeten onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert. Uit het verslag moet blijken dat de deelnemer dit onderwerp begrijpt. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:
-het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek
-de inhoudelijke feiten kloppen
-het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

Iedere student beoordeelt tevens twee verslagen die zijn geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de eigen opleiding en geeft de schrijver feedback.

Onderwijsvorm

Voorbereiden van onderwerpen door lezen literatuur
Interactieve lezingen
Fungeren als voorzitter
Schrijven 2 verslagen over presentatie
Beoordelen verslag medestudenten

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld.

Beoordeling

-Aanwezigheid bij minimaal 10 van de 12 lezingen.
-Voorbereiding op de lezingen aan de hand van vooraf aangegeven literatuur.
-2 x kort verslag (max 2 A4) over lezing plus literatuur.
-Beoordeling van 2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Rooster

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen. 16.00-18.00 uur.
Sprekers en titels worden z.s.m. toegevoegd aan onderstaand overzicht.

15 september | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. D. Bouwmeester
Titel: “Hoe de kwantummechanica onze wereld verandert”
22 september | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. W. Jiskoot
Titel:“Over gewenste en ongewenste immunogeniciteit”
29 september | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. dr. M.H. Lamers
Titel: “Praesidium Libertatis Scientiae – Creativity in Science”
13 oktober | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. J.H. De Winde
Titel:“Biotechnologie voor Duurzaamheid: bestaat de BioEconomie?”
20 oktober |Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. dr. M.M. Bonsangue
Titel:“Calculating with infinite data structures”
27 oktober | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. C.J. Ten Cate
Titel: “Can birds cope with language?”
3 november | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. dr. ir. F.J. Verbeek
Titel:“What you get is not what you see …”
10 november | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. dr. M. van der Stelt
Titel:_“Medicinal Marijuana: inspiration for drug discovery”
17 november | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | dhr. dr. L.B.F. Juurlink
Titel:“Water en ijs”
24 november | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. A.G.G.M. Tielens
1 december | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. P.C.N. Rensen
Titel: “Bruin vet voor metabole gezondheid “
8 december | Gorlaeus gebouw – collegezaal C 06 | Prof. dr. M.L.P. Hoogland & dhr. dr. J.E. Laffoon

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl