Studiegids

nl en

Christendom: de 'basics'

Vak
2014-2015

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het christendom is de grootste wereldgodsdienst in de vroege 21e eeuw. Vanaf het allereerste begin wordt het christendom gekenmerkt door een opmerkelijke diversiteit. Die diversiteit komen we overal tegen, of het nu gaat om geloofsovertuigingen, tradities, structuren, rituelen of om culturele, politieke en sociale kwesties. Om deze diversiteit te kunnen begrijpen is niet alleen kennis van het heden, maar ook van het verleden nodig. Waar komen de verschillende kerken vandaan? Hoe en waarom hebben christenen verschillende visies op Jezus ontwikkeld? Waarom beschouwen sommige christenen het geloof in bijbelse wonderen en profetieën als fundamenteel voor hun geloof, anderen niet? Waarom spelen in de ene groep gebed en genezing zo’n grote rol, terwijl andere groepen daar helemaal niets mee hebben? Hoe kunnen we de grote bloei van evangelicale en pinksterbewegingen in Afrika en Latijns Amerika verklaren? Hoe kijken verschillende gelovigen tegen het fenomeen ‘bekering’ aan? Met dergelijke vragen zullen wij ons in deze collegreeks aan de hand van ontwikkelingen en gebeurtenissen in heden en verleden bezighouden.

Leerdoelen

 • De studenten verwerven inzicht in de veranderende tradities van het christendom en in de diversiteit van de geloofsovertuigingen van zijn aanhangers.

 • Zij hebben een overzicht van het hedendaagse christendom en van zijn geschiedenis.

 • Zij kunnen belangrijke thema’s van het christendom benoemen.

 • Zij hebben enige kennis verworven van de belangrijkste methoden en modellen die in de studie van het christendom gehanteerd worden.

 • Zij zijn in staat om helder en goed gestructureerd de stof samen te vatten en tevens goed geformuleerde en beargumenteerde antwoorden op de vragen van de tussentoets en het tentamen te geven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Studenten dienen van de gelezen stof samenvattingen te maken. Soms zal gevraagd worden de samenvatting te presenteren tijdens college.

Studielast

 • totale studielast: 5 EC = 140 uur

 • volgen van college = 2 uur per week x 13 weken = 36 uur

 • bestuderen verplichte literatuur = 54 uur

 • voorbereiding tussentoets en schriftelijk tentamen = 50 uur

Toetsing

 1. Tussentoets met enkele essayvragen na blok 1 (40 %)
  1. Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen na blok 2 (60%)

Het eindcijfer voor deze cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de eis dat voor beide deeltoetsen minimaal een 6 behaald moet zijn.

Blackboard

Blackboard ja, voor het ter beschikking stellen van collegeschema, studie-aanwijzingen, literatuur, mededelingen, stellen van vragen aan de docent – medestudenten

Literatuur

verplicht: Diarmaid MacCulloch, A History of Christianity. The First Three Thousand Years (Londen: Allen Lane 2009; of latere druk). De Nederlandse vertaling mag worden gebruikt.
NB. Het college alsook de opgave van de verplichte lectuur zijn gebaseerd op de Engelse editie (= Penguin pb 2010). Uit dit boek zullen een groot aantal hoofdstukken gelezen dienen te worden. De precieze opgave wordt 2 weken voor de aanvang van de cursus op Blackboard gezet.

Aangeraden literatuur:

Nico K. van den Akker en Peter J.A. Nissen, Wegen en dwarswegen. De geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen (Amsterdam: Boom, 1999)

Boeken zullen op de collegeplank in de UBL beschikbaar zijn.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. E.G.E. van der Wall.