Studiegids

nl en

Biodiversiteit 2 - Taxa in Ruimte en Tijd (praktijk)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Biodiversiteit – Taxa in Ruimte en Tijd deel 1 dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Contact

Coordinator: Dr. N.J. de Voogd
Email: nicole.devoogd@naturalis.nl

Beschrijving

De studenten krijgen, als vervolg op de colleges, oefeningen en opdrachten in deel 1 verder inzicht in de grondslagen en methodologie van systematiek en in het bijzonder van fylogenie reconstructie door toepassing in een eigen onderzoek: vraagstelling uitwerken, het bestuderen van materiaal, het formuleren van soorts- en homologiehypotheses, datamatrices opstellen, het coderen van kenmerken in matrices, het fylogenetisch analyseren van de datamatrices met computerprogrammatuur, het verkrijgen en verwerken van moleculaire gegevens, rapporteren van gegevens (verslag) en presenteren. Door de resultaten te verwerken krijgen de studenten kijk op de grondslagen van de taxonomie, met name de principes van classificatie en nomenclatuur, en het maken van identificatiemiddelen. Eveneens worden biogeografische analyses uitgevoerd. Daarnaast wordt onderzoek van Naturalis Biodiversity Center gepresenteerd, en wat toepassingen van systematische informatie.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Toepassing van de theorie en praktijk van vergelijkend biologisch onderzoek, de systematische aanpak van biodiversiteitstudies en fylogenetische vraagstellingen.
Vergroting van het inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, homologie, ruimtelijke schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie). Daarnaast oefening in verslaglegging en presentatie van gegevens.

Eindtermen:
Het toepassen van in deel 1 verworven theoretische vaardigheden m.b.t. het opstellen van een datamatrix, het uitvoeren van een fylogenetische en een moleculaire analyse, het gebruik van Genbank en het toevoegen van moleculaire gegevens, het interpreteren van resultaten in de context van eerdere kennis.

Rooster

Van 30 maart tot en met 10 april 2015, voor detailrooster zie Blackboard.
Globaal: Eigen onderzoek (helft onderwerpen botanisch, helft zoologisch), verslaggeving, presentatie.

Onderwijsvorm

Practicum, eigen onderzoek.

Toetsing

Schriftelijke rapportage, mondelinge presentatie.

Blackboard

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Blackboard, evenals de computeralgorithmes.

Literatuur

Syllabus Biodiversiteit – Taxa in Ruimte en Tijd 1

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard