Studiegids

nl en

Biologie van het Organisme / Dier

Vak
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: M.J.D. Hooykaas Msc
Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het examenonderdeel Biologie van het Organisme (totaal 6 EC) omvat de onderdelen Biologie van het Organisme / Dier (5 EC) en Biologie van het Organisme / Plant (1 EC).

Centraal in het onderdeel Dier staat de samenhang tussen structuren en processen binnen een dierlijk organisme (vakgebieden embryologie, histologie, morfologie, fysiologie). Er wordt een overzicht gegeven van de voornaamste weefseltypen, orgaanstelsels en bouwplannen bij vertebraten. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken aan de vergelijkende anatomie van volwassen organismen, maar tevens aan de veranderingen in bouwplan die plaats vinden gedurende de ontogenie en fylogenie. Verandering van bouwplan en orgaanstelsels (in het bijzonder het skelet, de bloedcirculatie, het urogenitale stelsel en het centrale zenuwstelsel) worden functioneel in verband gebracht met de overgang van water- naar landleven. Bij de embryologie worden de vroege stadia in de ontwikkeling van vertebraten vergeleken en de implicaties voor zwangerschap bij de mens behandeld. De anatomie van het kippenembryo wordt bestudeerd als voorbeeld van de lichaamsbouw van vertebraten. De belangrijkste processen die plaats vinden in een organisme komen bij de fysiologie aan de orde, waarbij kennis van structuren onmisbaar is. De celfysiologische processen, zoals behandeld in het eerste semester, worden bekend verondersteld.
De colleges en practica worden aangevuld met informatie op Blackboard d.m.v. Computer Ondersteund Onderwijs (COO). Bij de colleges (en de eindtoets) wordt ervan uitgegaan dat de COO’s zijn bestudeerd.
Tijdens de practica worden anatomische aspecten van kippenembryo’s, (been)vissen en runderharten bestudeerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht krijgen in samenhang tussen structuren en processen binnen gewervelde dieren, inclusief de mens.

Eindtermen:

  • Kennis van de diversiteit aan gewervelde dieren

  • Kennis van vaktermen voor organen, anatomische structuren, en hun ligging en richtingen bij gewervelde dieren inclusief de mens

  • Kennis van de belangrijkste cel- en weefseltypen

  • Kennis van de ontwikkeling van organen in ontogenetische en evolutionaire zin

  • Kennis van de belangrijkste fysiologische systemen (respiratie en circulatie, spijsvertering, endocrinologie, voortplanting, zenuwstelsel)

  • Kennis van de begrippen homologie en analogie

Rooster

Zie rooster BLOK 5

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (embryologie, morfologie, fysiologie), COO (computer ondersteund onderwijs), practica en een excursie.

Toetsing

Het eindcijfer Biologie van het Organisme Dier bestaat uit een tentamencijfer en een practicumcijfer. Een voorwaarde voor het behalen van een cijfer is aanwezigheid bij de verplichte onderdelen.

Blackboard

Cursusmateriaal staat op Blackboard, communicatie en wijzigingen gaan ook via Blackboard.

Literatuur

Campbell “Biology”, door Jane B. Reece en anderen. Uitgeverij: Pearson Education (US). 9e editie, oktober 2010.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard