Studiegids

nl en

Veldonderzoek (Psychologie)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Alle bachelor Methodologie- en Statistiek vakken (Inleiding in de Methoden & Technieken, Toetsende Statistiek, Experimenteel en Correlationeel Onderzoek, Psychometrie en Multivariate Data-Analyse) dienen gehaald te zijn.

Beschrijving

Een belangrijk deel van de energie van psychologische onderzoekers is gericht op het ontdekken en aantonen van causale relaties. Het (echte) experiment is daarvoor het meest voor de hand liggende instrument, maar bij veel onderzoeksvragen is experimentele manipulatie van de onafhankelijke variabele op praktische, ethische of essentiële gronden niet te verwezenlijken. Daar komt bij dat de generaliseerbaarheid van de resultaten van een streng gecontroleerd laboratoriumonderzoek naar het volle leven twijfelachtig is.

Causale relaties worden daarom ook, en soms bij voorkeur onderzocht in de maatschappelijke werkelijkheid waarover we uiteindelijk iets willen weten: het veld. Veldonderzoek kent een heel scala van onderzoeksvormen waarbij het belangrijkste onderscheidende kenmerk is in hoeverre de onderzoeker controle uitoefent over de omstandigheden. Dat varieert van het veldexperiment, een echt experiment in een natuurlijke omgeving (zoals een kliniek, school of bedrijf), via quasi-experimenteel onderzoek, dat wil zeggen observationeel onderzoek met een interventie zonder controle over de toewijzing van onderzoekseenheden aan de condities, evaluatie-onderzoek, waarbij de ingreep door of in overleg met een of andere instantie wordt gepleegd en case-control-studies waarin iets of iemand de ingreep veroorzaakt en de onderzoeker daar alleen enige controle over kan krijgen door een zo goed mogelijk gematchte controlegroep bijeen te krijgen.

Leerdoelen

De doelstellingen van de cursus zijn, te bereiken dat de deelnemers in staat zijn:

  • veldonderzoek te beoordelen op diverse aspecten van validiteit

  • bij een gegeven onderzoeksvraag een adequaat onderzoeksontwerp te vervaardigen

  • veldonderzoek te beoordelen op geëigende vormen van data-analyse.

Rooster

Veldonderzoek (Psychologie) (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Onderwijsvorm en intensiteit

  • Acht hoorcolleges van 2 uur (totaal 16 uur).

  • Zeven werkcolleges van 2 uur met bespreking van cases en presentaties door studenten (totaal 14 uur)

  • Opdrachten waaronder het eindwerkstuk.

Toetsing

Beoordeling van de presentatie (1/3) en het eindwerkstuk (2/3).

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en collegesheets.

Literatuur

  • Shadish, Cook & Campbell (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Boston: Houghton Mifflin [623 pags.]

  • nader bekend te maken aanvullende artikelen

Boekenbalie

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Dr. C.M. van Putten
kamer 3B15
Telefoon: 071-527 3378
E-mail: putten@fsw.leidenuniv.nl