Studiegids

nl en

Biopsychopathologie en Psychofarmacologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Propedeusecursus Persoonlijkheids, klinische en gezondheidspsychologie of een gelijkwaardige cursus gevolgd hebben. Dit laatste is ter beoordeling aan de studieadviseurs.

Beschrijving

De laatste decennia is door de vele ontwikkelingen in (functionele) neuroimaging technieken, moleculaire biochemie, genetica en door grootschalige epidemiologische studies meer zicht verkregen op de biologische factoren die een rol spelen bij psychopathologie en gezondheidsgedrag. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de interactie met omgevingsfactoren (sociaal, psychologisch, biologisch) een cruciale rol speelt. Kennis op het gebied van neurowetenschap en biopsychologie is belangrijk voor theorievorming, maar ook om de reacties en emoties van de patiënt in de dagelijkse klinische praktijk beter te kunnen begrijpen.
In deze cursus worden op inleidend niveau de biologische processen behandeld die een belangrijke rol spelen in het ontstaan en beloop van psychopathologie en gezondheidsklachten. Deze kennis is ook van belang om de waarde en beperkingen van farmacotherapeutische interventies te kunnen begrijpen, maar ook van interventies als lichttherapie, ECT, TMS en running therapy.

Leerdoelen

Kennis over de complexe interactie tussen genetisch-biologische en omgevingsfactoren, die ten grondslag liggen aan psychopathologie, gezondheidsgedrag en de behandeling daarvan.

Rooster

Biopsychopathologie en psychofarmacologie (2014-2015): Wordt nog bekend gemaakt

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Onderwijsvorm

Acht maal twee uur interactieve hoorcolleges.

Toetsing

Multiple choice tentamen.

Blackboard

Gecommuniceerd met studenten wordt via blackboard.leidenuniv.nl.

  • De gebruikte collegesheets van de colleges

  • Er kunnen vragen aan de docenten gesteld worden.

  • De data van de colleges en de onderwerpen (hoofdstukken) die besproken zullen worden.

Literatuur

Verschillende hoofdstukken uit

  • Jorge H. Daruna (2012). Introduction to psychoneuroimmunology (2nd edition). Elsevier. ISBN13: 9780123820495
    en

  • R.H. Ettinger. (2011) Psychopharmacology: International Edition. Pearson Education. ISBN-13: 9780132787642

Let op, een van de twee boeken is dus anders dan voorgaande jaren.

Artikelen:

  • Dick DM. (2011) Gene-Environment Interaction in Psychological Traits and Disorders. Annual review of clinical psychology, 7: 383-409.

Boekenbalie

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact