Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2014-2015

IBP students, see Personality, Clinical and Health Psychology – IBP

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en therapie van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

 1. Introductie psychopathologie: kennis van diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie.
  1. Introductie gezondheidspsychologie: kennis van psychologische diagnostiek, etiologie en behandeling van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag.
  2. Kennis van de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen.
  3. Kennis over en ervaring opdoen met gedragsveranderingsprogramma’s.

Rooster

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

De cursus wordt gegeven in de vorm van een reeks van 8 hoorcolleges en 8 werkgroepen. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht, bij de werkgroepen wordt absentie in het cijfer meegenomen (zie matrix BB).
In de colleges worden de belangrijkste begrippen, theorieën en ziektebeelden uitgelegd en geïllustreerd. De 8 colleges dienen ter ondersteuning bij het bestuderen van de tentamenliteratuur. Daarnaast geven de werkgroepen een verdieping van de tentamenstof.
Een aantal werkgroepbijeenkomsten is gewijd aan het thema gedragsverandering en zelfregulatie. Studenten leren hierin een gedragsveranderingsprogramma op te zetten en op zichzelf uit te voeren en daarover te rapporteren. De werkgroepen worden afgesloten met een paper dat wordt beoordeeld met een cijfer.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer). De werkgroepen worden afgesloten met een paper (30% van het eindcijfer). Op het werkgroepcijfer is een toetsmatrijs van toepassing (zie BB)

Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude

Blackboard

O.a. opdrachten en toelichtingsmateriaal.

Literatuur

Literatuur bij hoorcolleges

 • Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology Custom Edition Leiden University, 3rd edition 2014 ISBN 9781308287362

Literatuur bij werkgroepen

 • K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

 • Artikelen, beschikbaar via Blackboard

 • Syllabus (Blackboard).

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact