Studiegids

nl en

Sociale en Organisatiepsychologie

Vak
2014-2015

For IBP students, use Social and Organisational Psychology – IBP.

Beschrijving

In de sociale psychologie bestudeert men hoe – in persoonlijke of werksituaties – onze gedachten, gevoelens en gedrag worden beïnvloed door anderen, en hoe wij anderen beïnvloeden.

In deze cursus maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieën en bevindingen op dit gebied. De onderliggende processen die behandeld worden, hebben betrekking op:

  • sociale waarneming en sociale cognitie (bv. hoe vormen we een indruk van andere personen)

  • attitudes (bv. hoe vormen we een mening en hoe is die te beïnvloeden)

  • gedrag in groepen (bv. hoe komen gezamenlijke beslissingen tot stand).

Een goed begrip van deze processen helpt ons inzicht te krijgen in verschillende aspecten van het functioneren van mensen in werksituaties, zoals:

  • personeelsbeoordeling en selectie (bv. kunnen we voorkomen dat stereotypen een rol spelen in loopbaanbeslissingen)

  • motivatie en leiderschap (bv. kan een leidinggevende er voor zorgen dat mensen zich betrokken voelen bij hun werk)

  • samenwerking en teamprestaties (bv. kun je ervoor zorgen dat een team beter presteert dan de afzonderlijke teamleden).

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is om studenten zowel kennis te laten opdoen over algemene theoretische principes als inzichtelijk te maken hoe deze theoretische kennis kan worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties. Studenten verkrijgen een overzicht van en inzicht in theorieën en onderzoek op het gebied van de sociale- en organisatiepsychologie. In de werkgroepen oefenen studenten met het relateren van de theorie aan observaties in het dagelijks leven. Opdrachten en presentaties worden beoordeeld en vormen samen met het tentamencijfer de basis voor de eindscore.

Rooster

Sociale en Organisatiepsychologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus. Andere studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

Er zijn 14 colleges van twee uur + 4 werkgroepen van 2 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen.

Opdrachten en presentaties in de werkgroepen.
Voor iedere propedeusecursus wordt het eindcijfer bepaald door twee deelcijfers: een gewogen middeling van tentamen 70% en opdrachten 30%. Beide deelcijfers, ook indien die onvoldoende zijn, worden onafgerond in USIS geregistreerd. Een deelcijfer van 5.50 behoort tot de mogelijkheden.
Compensatie tussen deelcijfers: Het ene deelcijfer moet minimaal 5.00 zijn om gecompenseerd te worden door een hoger tweede deelcijfer. Het eindcijfer wordt afgerond op hele en halve cijfers, met uitzondering van de 5.50. Voor het toekennen van een 5.00 òf een 6.00 als eindresultaat geldt: ≥ 4.75 en < 5.50 wordt afgerond naar 5.00; ≥ 5.50 en < 6.25 wordt afgerond naar 6.00.

Regeling cijferberekening in de propedeuse

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

Informatie op blackboard.leidenuniv.nl waaronder collegesheets van colleges en aanvullend materiaal, oefenvragen tentamen.

Literatuur

  • George, J.M., & Jones, G.R. (2012). Understanding and managing organizational behaviour, International Edition (6th edition). Pearson.

  • Baron, R.A., Branscombe, N.R. (2014). Social Psychology, New International Edition (13th edition), Pearson.

  • Beide boeken worden ook als gezamenlijk pakket met korting aangeboden onder ISBN nummer: ISBN 9781447972433

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Contact

Prof. dr. E. van Dijk
E-mail: dijk@fsw.leidenuniv.nl