Studiegids

nl en

Seksuologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geslaagd zijn voor de cursus Persoonlijkheids-, Klinische en Gezondheidspsychologie of vergelijkbare cursus. Inschrijving is alleen mogelijk bij een voldoende voor deze cursus. De beoordeling van de gelijkwaardigheid is aan de psychologie studieadviseurs.

Beschrijving

In dit keuzevak zal aandacht besteed worden aan seksualiteit vanuit een bio-psycho-sociale benadering.

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn:

 • de seksuele ontwikkeling

 • de biologie van seksualiteit

 • onderzoek op seksuologisch gebied

 • seksuele disfuncties en behandeling daarvan.

Leerdoelen

 • De student kan de seksuele ontwikkeling van de mens onderscheiden in verschillende levensfasen waarin aandacht is voor de biologische, psychologische en sociale invloeden in die verschillende fasen.

 • De student heeft kennis genomen van verschillende actuele onderzoeken naar seksueel gedrag en beleving.

 • De student verwerft inzicht in de fysiologie van de seksuele functies.

 • De student heeft kennis van epidemiologie van seksuele problematiek en seksuele disfuncties en de verschillende behandelmogelijkheden van seksuele problematiek.

 • De student heeft kennis van de prevalentie en de gevolgen van seksueel geweld.

Rooster

Seksuologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Onderwijsvorm

Acht hoorcolleges en een tentamen

Toetsing

Multiple choice tentamen met 40 vragen.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard.

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, een e-learning module, artikelen, samenvattingen, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten. het vinden van de power point presentaties etc

Literatuur

Seksuologie, onder red. van Gijs, Gianotten, Vanwesenbeek en Weijenborg, 2e herziene uitgave, BSL, Houten 2009. ISBN 978 90 313 5187 9

Boekenbalie

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

 • Mevr. Drs. H.E. de Groot
  LUMC, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, Poortgebouw Zuid, 4e Etage
  Tel.: 071-5268032
  E-mail: H.E.de_Groot@lumc.nl

 • Dhr. Drs. A. Beekman
  LUMC, Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie, Poortgebouw Zuid, 4e Etage
  Tel.: 071-5268032
  E-mail: a.beekman@lumc.nl