Studiegids

nl en

Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen

Vak
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Krachtige leeromgevingen betrekken de leerling bij het leerproces. De leerling neemt niet passief de kennis tot zich, maar neemt actief deel aan het leerproces. Krachtige leeromgevingen beïnvloeden de motivatie en het informatieverwerkingsproces van de leerling. Verschillende theorieën zullen behandeld worden, waaronder die over motivatie, samenwerkend leren, ontdekkend leren, zelfregulatie en metacognitie. Leeromgevingen als geheel, maar ook losse werkvormen worden besproken. Naast het onderwijs in een klas (face-to-face) zullen ook verschillende vormen van computergestuurd onderwijs worden onderzocht.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus volgen krijgen inzicht in:
1. Verschillende onderwijskundige theorieën die ten grondslag liggen aan het concept van krachtige leeromgevingen;
2. De ontwikkeling van krachtige leeromgevingen;

De volgende eindtermen van de Bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen zijn van toepassing op dit onderdeel:

 1. Vakinhoud
  1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen.

 2. Academische Vaardigheden
  3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern.
  3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere professionele context.

 3. Professioneel Gedrag
  4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken.
  4.2 Is in staat om met begeleiding kennis van het vakgebied te verdiepen en verbreden.
  4.5 Toont in de samenwerking met anderen (respondenten, collega’s, cliënten) verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, respect en communicatieve vaardigheid.
  4.6 Kan anderen feedback geven en omgaan met feedback van anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer)

 • Paper (50% van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Van Merrienboer, J. G. & Kirschner, P. A. (2012). Ten steps to complex learning. A systematic approach to Four-Component Instructional Design. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 • Verschillende artikelen die op Blackboard bekend gemaakt zullen worden.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

De coördinator van dit vak is drs. K. Stroet