Studiegids

nl en

Klinische Neuropsychologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

De cursus is ingangsvoorwaarde voor de masterspecialisatie Clinical Neuropsychology.

Beschrijving

Eén op de 5 mensen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met een hersenaandoening zoals autisme, encefalitis, hersenkneuzing, CVA, epilepsie, schizofrenie of dementie. Patiënten met een (vermeende) cerebrale aandoening worden vaak doorverwezen naar een klinisch neuropsycholoog. Deze is gespecialiseerd in het kwantitatief in kaart brengen van de aard, ernst en beloop van cognitieve (concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, afasie etc.), emotionele- en gedragsstoornissen (karakterveranderingen, depressie e.d.) en de behandeling of het management hiervan. De klinisch neuropsycholoog beschikt derhalve over een gedegen kennis van de bouw, werking en beïnvloeding van het gezonde (ontwikkelende) en zieke brein.

Belangrijke klinisch neuropsychologische vraagstellingen zijn:

  • Is er sprake van (non)cognitieve functiestoornissen?

  • Worden de stoornissen veroorzaakt door een beschadiging van of storing in de hersenen?

  • Welke gevolgen hebben de stoornissen voor het dagelijkse leven van de patiënt?

  • Zijn er therapiemogelijkheden?

De klinische neuropsychologie zal zich in de komende jaren steeds meer ontwikkelen tot een ‘evidence-based practice’, dat wil zeggen een wetenschappelijk beargumenteerd klinisch neuropsychologisch handelen dat gericht is op kwaliteitsverbetering, effectiviteit en doelmatigheid. Dit betekent dat de klinisch neuropsycholoog ook wetenschappelijk vaardig zal moeten zijn conform het ‘scientist-practitioner’-model.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het brede werkveld van de klinisch neuropsycholoog, waarbij kennis van verschillende neurologische, psychiatrische en neuropsychologische aandoeningen, de achterliggende pathologie, als ook de gebruikte methoden en technieken voor diagnostiek en behandeling op de voorgrond staan.

  • Kennismaking met de functionele neuro-anatomie, neuropathologie, neuro(patho)fysiologie en neurofarmacologie van het brein.

Eén en ander zal worden gedemonstreerd aan de hand van casuïstiek en patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Klinische Neuropsychologie (2014-2015):

Aanmelden

Cursus

Studenten schrijven zichzelf in voor de hoorcolleges en werkgroepen. Raadpleeg de Inschrijfwijzer

Keuzevakken

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken voor niet-psychologiestudenten

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.
Tentamenregeling

Onderwijsvorm

Er zijn 8 wekelijkse hoorcolleges van 2 uur waarin neuropsychologische theorie en de toepassing hiervan in de klinische en/of wetenschappelijke praktijk gecombineerd worden aangeboden. Naast de colleges zijn er 7 verplichte werkgroepen van eveneens 2 uur. Tijdens de werkgroepen – die een verbreding/verdieping vormen van de colleges – zullen aan bod komen een diagnostiekpracticum, patiëntdemonstraties (papieren- en video casuïstiek) en recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de klinische neuropsychologie. Beide leerdoelen worden in de hoorcolleges en de werkgroepen nagestreefd..

Toetsing

Engelstalig tentamen met 40 meerkeuzevragen over zowel het boek als de hoorcolleges. Hoofdstukken 1, 2, 11, 12, 17, 21, 22 worden niet getentamineerd. Verder moet er een paper worden geschreven over een actueel (klinisch) neuropsychologisch thema.

Vak gehaald= tentamen gehaald + paper voldoende + werkgroepen voldoende (compenseren niet mogelijk)

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Blackboard

blackboard.leidenuniv.nl en zie ook www.neuropsychologie.leidenuniv.nl

Literatuur

Kolb, B & Whishaw, IQ. (2008). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th edition, 2008). ISBN: 0-7167-9586-8.

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Mw. Dr. K. van der Hiele
Kamer: 2A13A
Tel.: 071 5276642 (maandag en vrijdag)
E-mail via: Neuropsy@fsw.leidenuniv.nl