Studiegids

nl en

Taalgebruik & diversiteit

Vak
2014-2015

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In deze cursus wordt voortgebouwd op het vak Taal in gebruik en die kennis wordt verdiept door aandacht te besteden aan de diversiteit in het taalgebruik; in dit vak wordt in het bijzonder ruime aandacht besteed aan de niet-westerse talen. Talen en culturen maken op verschillende manieren gebruik van verbale en non-verbale middelen om te communiceren. In dit college richten we ons op de verschillen en overeenkomsten tussen vormen van communicatie en hun taalkundige en culturele motivaties, de patronen van taalgebruik in communicatie en hoe deze samenhangen met de sociaal-culturele context waarin de communicatie plaatsvindt. Inheemse theorieën over communicatie in niet-westerse culturen worden behandeld en ook de verschillende communicatieve praktijken. De consequenties van de verschillen voor interculturele communicatie komen ook aan bod. De discussie vindt plaats in het kader van de etnografie van de communicatie en cross-culturele pragmatiek.

De volgende onderwerpen komen aan bod: communicatieve stijlen en wijzen van spreken, speech events, gebruik van naam en benaming, van aanspreking, groeten, afscheid nemen, bedanken, respect betuigen en medeleven; maar ook indirecte communicatie door middel van derden zoals woordvoerders. Daarnaast komen verschillende traditionele en moderne manieren van communicatie zoals drumtalen en vergelijkbare taalvormen, telecommunicatie en visuele media, internet, interculturele communicatie en culture kernwaarden aan de orde.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in concepten en verschijnselen van etnografie van de communicatie.

  • Kennis van verschillen en overeenkomsten in taalgebruik tussen culturen en inzicht in de consequenties voor interculturele communicatie.

  • Vaardigheid in de analyse van communicatieve interacties tussen gesprekspartners.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast (aantal EC x 28 uur): 5 × 28 = 140 uur

College volgen: 2 uur per week x 14 weken = 28 uur
Literatuur bestuderen: uitgaande van 7p per uur, 480 pp. = ca. 70 uur
Opdrachten maken: 5 × 8 uur = 40 uur

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met korte open vragen (40%)

  • vier korte papers (4 × 15% = 60%)

Het tentamen kan worden herkanst, de opdrachten niet. Herkansing is alleen mogelijk wanneer het tentamen met een onvoldoende beoordeeld is en verplicht wanneer de beoordeling lager is dan 5.0. Tentamencijfers lager dan 5.0 kunnen niet gecompenseerd worden met de opdrachten. Met een tentamencijfer lager dan 5.0 kan de cursus niet succesvol worden afgesloten.

Blackboard

Ja.
Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

  • Bowe, Heather & Kylie Martin ( 2007), Communication across cultures: mutual understanding in a global world, Cambridge University Press.

  • Artikelen die via Blackboard beschikbaar gemaakt worden.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent, Maaike van Naerssen, m.j.van.naerssen@hum.leidenuniv.nl