Studiegids

nl en

Neurolinguïstiek

Vak
2014-2015

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Inleidend college over de representatie van taal in de hersenen, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: neuroanatomie, afasie, taalstoornissen bij kinderen, neurocognitieve methodieken (ERP, fMRI), en eventueel tweetaligheid en gebarentaal.

Leerdoelen

Studenten moeten na afronding van deze cursus over basiskennis beschikken ten opzichte van stoornissen tijdens de taalverwerving, taalbegrip en taalproductie als mede de belangrijkste neurolinguïstische bevindingen en theorieën op deze gebieden.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • totale studielast: 140 uur (5 EC)

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: (4 uur p.w. x 7 weken =) 28 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 112 uur

Toetsing

schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice).

herkansing van dezelfde deeltoetsen op moment van herkansing

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Trevor A. Harley (2014), The Psychology of Language. From Data to Theory(4th edition), Hove and New York: Psychology Press. Plus andere artikelen en boekhoofdstukken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.