Studiegids

nl en

Cinema, Avant-garde en Postmodernisme (Stromingen 2)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

In dit college, het tweede in de stromingen serie binnen de Film Track, kijken we met terugwerkende kracht, dat wil zeggen, gemotiveerd vanuit het heden, naar het belang van de historische avant-gardes uit het Interbellum in het denken over cinema en postmodernisme. Op welke manieren hebben filmmakers geprobeerd om typisch moderne verschijnselen zoals de opkomst van de metropool en de massa, de technologische reproduceerbaarheid van beeld en geluid, de veranderende ervaring van tijd en ruimte, weer te geven en te becommentariëren? En welke rol werd daarin aan cinema als modern technologisch verschijnsel toegedicht? Specifiek kijken we hier naar cinema, moderniteit en de Avant-gardes zoals Futurisme, de Russische montage school, Dada en het Surrealisme. En waarom is het van belang om hierbij stil te staan om zoiets als het postmodernisme te kunnen begrijpen, als het gaat om cinema? Aan de hand van het werk van Anne Friedberg en Andreas Huyssen zullen we stilstaan bij de relevantie van die vraag, als ook bij een aantal prominente discussies over de relatie tussen cinema, moderniteit en het postmodernisme, waarbij we in zullen gaan op concepten en fenomenen als pastiche (Jameson) en de nostalgie film, simulatie (Baudrillard) en neo-noir, intertextualiteit en het hergebruik van genre-elementen en het verschijnsel van narratieve complexiteit. Naast een aantal historische en hedendaagse verschijnselen en de nodige theoretische reflecties, zullen in deze cursus ook een aantal andersoortige teksten worden aangereikt en besproken, zoals een aantal manifesten en een getuigschrift.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus heeft de student

 • heeft de student voldoende inzicht in en kennis van de rol van en relaties tussen cinema, de non-narratieve avantgardes, en het postmodernisme

 • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste discussies hierover

 • is de student in staat deze tendensen en discussies historisch te situeren

 • kan de student verschillende (film-)theoretische opvattingen die over deze stromingen bestaan herkennen, begrijpen en parafraseren

 • is de student in staat de student stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en typerende cinematografische technieken behordende tot de besproken avantgardes en het postmodernistisme herkennen, benoemen en interpreteren

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Responsiecollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 110 uur

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens, weging ieder 50%.

Herkansing: Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: mededelingen; het ter beschikking stellen van literatuur en ander studiemateriaal; discussiefora; het stellen van tussentijdse vragen aan medestudenten; safe-assign.

Literatuur

Artikelen via Blackboard

Films (onder voorbehoud):

 • Metropolis (Lang, 1927)

 • Man met de Camera (Vertov, 1929)

 • Rhythmus 21 (Richter, 1921-1924, 3’30”)

 • Symphonie Diagonale (Eggeling, 1921-1924, 7’)

 • Le Retour à la Raison (Man Ray, 1923, 2’)

 • Entr’acte (Clair & Picabia, 1924, 20’)

 • Ballet Mécanique (Léger, Murphy, 1924, 14’)

 • Ein Lichtspiel: Schwarz Weiss Grau (Moholy Nagy, 1930)

 • Emak Bakia (Man Ray, 1926, 17’)

 • Vormittagspuk (Richter, 1927, 6’)

 • Un Chien Andalou (Buñuel, 1929, 16’)

 • Bladerunner (Scott, 1982)

 • Europa (Von Trier, 1991)

 • Cosmopolis (Cronenberg, 2012)

Raadpleeg de Studiehandleiding op Blackboard voor het meest up-to-date programma.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. P. Hesselberth en dr. Y. Horsman

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap