Studiegids

nl en

Inleiding Griekse Papyrologie

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Dit college is een facultatief onderdeel voor eerstejaarsstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur; ook geschikt voor bijv. ouderejaarsstudenten Oude geschiedenis, Egyptologie of Rechten die het oud-Grieks beheersen.

Andere studenten: kennis van het Grieks op eindexamenniveau.

Beschrijving

Aan de hand van Griekse teksten die op papyrus waren geschreven, maakt men kennis met de gevarieerde inhoud en de specifieke taal van de papyri en met de Grieks-Romeinse wereld waaruit zij voortkomen. Tijdens het lezen van vooral documentaire, maar ook enkele literaire, teksten wordt het gebruik van papyri als bron voor filologisch en oud-historisch onderzoek onderzocht. De studenten leren daarbij omgaan met het apparaat van de papyrologie.

Leerdoelen

  • de student is bekend met de inhoud van Griekse papyri uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor de Griekse filologie en de oude geschiedenis;

  • de student is bekend met de taaleigenaardigheden van de Griekse papyri;

  • de student is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte en met het apparaat papyrologie;

  • de student is in staat een gepubliceerde papyrus vanuit zijn editie te interpreteren.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

  • deelname aan colleges: 28 uur;

  • voorbereiding colleges: 32 uur;

  • schriftelijke opdrachten: 80 uur.

Toetsing

  • beoordeling van actieve deelname aan de colleges (50%; er geldt een aanwezigheidsplicht);

  • en van ca. zes tijdig ingeleverde schriftelijke opdrachten (50%); resultaat geen cijfer, maar ‘gevolgd’ of ‘onvoldoende’.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

  • P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, Revised. (Brill, Leiden etc., 1994) [De editie van 1990 is ook toegestaan.]

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. F.A.J. (Cisca) Hoogendijk