Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om studenten praktische kennis te laten opdoen van hoofdelementen van de klassieke en Joods-Christelijke tradities, zodat zij in staat zullen zijn om Engelstalige teksten en culturele achtergronden die gedurende de gehele studie Engelse Taal en Cultuur behandeld zullen worden diepgaander en zinvoller te begrijpen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar op de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 13

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 80

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 45

 • tijd voor test: 2

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%) aan het eind van de cursus, bestaande uit:

 • 15 korte open (invul)vragen (30% van eindcijfer)

 • 45 gesloten vragen (multiple choice) (45% van eindcijfer)

 • enkele essayvragen (15% van eindcijfer)

Het tentamen kan alleen worden herkanst indien het eindcijfer een 5,0 of minder is.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van proeftentamens, en het materiaal gebruikt tijdens de hoorcolleges.

Literatuur

 • Ovid. Metamorphoses (Penguin)

 • Rivers, Isabel. Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin)

 • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics)

 • Reader (print on demand)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.