Studiegids

nl en

Recht en Literatuur

Vak
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving en literatuur

In een reeks Sokratische (interactieve) colleges, waarbij Hans Nieuwenhuis, Orestes in Veghel, Uitgeverij Balans, Amsterdam 2004, derde druk 2007, en Hans Nieuwenhuis, Kant & Co, Uitgeverij Balans, Amsterdam 2011 (wordt uitgereikt aan het begin van de cursus) de leidraad vormen, worden de volgende boeken gelezen en besproken:

 • Sofokles, Antigone, vertaling Gerard Koolschijn, of andere editie.

 • Bijbel; Genesis, Exodus, Job, Evangelie naar Lukas; Koran, sura’s 90-114 en 1-5, Vertaling Kramers, Rainbow Pockets of Penguin editie (Khalidi).

 • Dante: Divina Commedia, het middenpaneel Purgatorio/Louteringsberg, tweetalige editie, vertaling Rob Brouwer, Leiden 2001; ook de goedkope pocketeditie van de vertaling van Frans van Dooren (Flamingo Pockets) is goed bruikbaar.

 • Montesquien: Perzische Brieven, Wereldbibliotheek of andere editie

 • F. Borderwijk, karakter (1938), Nijgh & Van Ditmar 2013 of andere editie

Literatuur die op Blackboard wordt geplaatst:
Volgt zo spoedig mogelijk. De Blackboardomgeving zal uiterlijk twee weken van te voren open worden gezet.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Vraag aan een kandidaat-rechter: ‘Kent u het verhaal van Kaïn en Abel?’ Zijn antwoord: ‘Kaïn en Abel? Geen idee, al sla je me dood.’ Pleit dit antwoord tegen benoeming? Heeft de kandidaat een hoofdzonde begaan door de canon te verzaken? De canon, het fonds van verhalend proza dat iedere jurist moet lezen en herlezen, omdat het de basis vormt van het geldende recht. Deze vragen vormen het verschiet van ‘Recht en literatuur’.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Helder besef van het feit dat het recht niet zonder verbeelding kan en dat de gelezen en besproken boeken de onontbeerlijke grondstof van die verbeelding vormen.

 • Bedrevenheid in het onderdeel ‘Rechtsvinding te velde’ een fietstocht onder het motto ‘Ambulando solvitur’ (‘Al fietsend komt het inzicht’).

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, mr. C.E. Smith en mr. dr. G. Molier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: aandachtig lezen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm
Excursie (fietstocht “Rechtsvinding te velde”)

Toetsing

Toetsvorm(en)
De tentamenvorm is ditmaal anders dan de vorige jaren. De deelnemers schrijven in een nader te bepalen locatie op een nader te bepalen dag en uur drie korte essays ter keuze uit een reeks van onderwerpen die verband houden met de gelezen en besproken boeken. Het is een open boeken tentamen. Daarna volgt op afspraak een mondelinge bespreking van de essays en wat verder ter tafel komt. In september wordt een tweede mogelijkheid geboden. Nadere informatie over de tentamendatum volgt.

Verder blijft alles bij het oude, dus ook het onderdeel ‘Rechtsvinding te velde’ een fietstocht van niet langer dan 75 kilometer, op zoek naar de meest vindingrijke rechtsvinder aller tijden.

Inleverprocedures
Wordt nader bekend gemaakt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B237

 • Bereikbaarheid: afspraak d.m.v. e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7400

 • E-mail: j.h.nieuwenhuis@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: C202

 • Openingstijden: balie van maandag tot en met vrijdag 09.00 u.-13.30 u.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7400 / 7401

 • E-mail: burgerlijkrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.