Studiegids

nl en

Gewone Differentiaalvergelijkingen NA (Analyse 3NA)

Vak
2014-2015

Omschrijving

In het college Analyse 3NA worden een aantal onderwerpen uit de analyse behandeld die van belang zijn voor de natuur- en sterrenkunde. Er wordt ook aandacht besteed aan natuurkundige toepassingen.
Onderwerpen:

  • Functies in het complexe vlak

  • Machtreeksen

  • Complexe integratie

  • Fourierreeksen

  • Fouriertransformatie

  • Gewone differentiaalvergelijkingen

  • Toepassing van de behandelde methoden op een aantal klassieke partiële differentiaalvergelijkingen

  • Sturm-Liouvilletheorie van eigenwaardenproblemen

  • Een paar speciale functies

Onderwijsvorm
Hoorcollege en werkcollege

Literatuur
Mathematical Methods for Physics and Engineering by K.F.Riley, M.P.Hobson and S.J.Bence, (3rd edition), Cambridge University Press, 2006. Op blackboard staat verder een bundel met opgaven.

Voorkennis
Analyse 1NA, Analyse 2NA en Lineaire Algebra 1NA

Tentaminering
Schriftelijk tentamen, tussentoets (optioneel), huiswerkopdrachten (optioneel).

Rooster
Rooster

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig). Blackboard UL