Studiegids

nl en

Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten)

Vak
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Uit het zand van Egypte zijn tienduizenden op papyrus en soms ook op ander materiaal geschreven teksten tevoorschijn gekomen. Deze teksten, in inhoud variërend van brief tot landregister, van gelegenheidsgedicht tot contract, vormen een fascinerende bron voor vele vormen van oudhistorisch onderzoek. Dit college vormt een eerste inleiding tot het specialisme dat zich bezighoudt met de ontsluiting van dit bronnenmateriaal, de Papyrologie. Kennis van Grieks, Latijn of Egyptisch is niet noodzakelijk: er wordt uitsluitend met vertaalde teksten gewerkt.

Leerdoelen

A. Collegespecifieke leerdoelen
1. Bekendheid met met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor met name de oude geschiedenis;
2. bekendheid met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte

B. De student
1. Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal
2. Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

140 uur, waarvan 24-28 voor het volgen van de colleges en de overige tijd voor het voorbereiden daarvan, inclusief het lezen van de voorgeschreven literatuur, het maken van de wekelijkse schriftelijke opdrachten en het voorbereiden van de individuele presentaties.

Toetsing

  • Beoordeling van actieve deelname aan de colleges inclusief kort referaat: 40% (leerdoelen A.1-2; B.1-2)

  • Wekelijkse schriftelijke voorbereiding voor de colleges: 60% (leerdoelen A.1-2; B.1-2)
    Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Er geldt voor dit college een aanwezigheidsplicht.

Herkansing zal bestaan uit een schriftelijke opdracht eventueel aangevuld met een mondeling tentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het bekendmaken van de wekelijkse opdrachten en voor eventuele mededelingen.

Literatuur

Wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. F.A.J.Hoogendijk